سیاستاخبار

جلسۀ کابینۀ امارت اسلامی افغانستان برگزارشد

کابل / 7 جدی / باختر

به ریاست ملا محمد حسن آخند رییس الوزرا، امروزجلسۀ کابینۀ  امارت اسلامی افغانستان، برگزارشد.

به گزارش آژانس باختر؛ دراین جلسه که وزیران وهمچنان مسوولان اداره های مستقل حضور داشتند، پس از بحث، کمیسیون رسیدگی به حوادث، به رهبری ملا برادر آخند معاون رییس الوزرا، ایجاد شد که درصورت وقوع حوادث طبیعی، مدیریت بحران را به عهده بگیرد.

همچنان مسوولیت بررسی توزیع زمین درپارک های صنعتی کابل به هیئتی به رهبری مولوی عبدالسلام حنفی معاون رییس الوزا، سپرده شد.

دراین حال به منظور حل مشکل برق پارک های صنعتی قندهار، هیئتی به رهبری ملا عبداللطیف منصور وزیر انرژی و آب موظف شد .

به همین ترتیب درجلسۀ کابینه نظرهیئت اداری درمورد شرکت ملی بس،  تایید شد که براساس آن شرکت ملی بس، مربوط وزارت مالیه است که ازطرف هیئت مدیره این شرکت، اداره می شود و درمورد پالیسی تعیینات و برنامه های کاری درهمآهنگی با وزارت هوانوردی و ترانسپورت فعالیت خود را پیش می برد.

بعد، طرح ایجاد ( مرکزتحقیقی مسایل بانکداری اسلامی و موضوعات معاصر) را کابینه تایید کرد و فیصله کرد که به منظور جلوگیری از استفادۀ اسعارخارجی درمعاملات، وزارت امورداخله، گروه های مشخصی را درتمام مراکز ولایت ها و ولسوالی ها ایجاد کند.

همچنان درجلسۀ کابینه  دررابطه به تادیۀ قرض های شرکت برشنا، تنظیم صرافی ها و شرکت های خدمات پولی، تجلیل از هفتۀ جمع آوری عواید، مشخص شدن سرنوشت وسایط و مال های ضبط شده و مسایل دیگر نیز بحث صورت گرفت و تصمیم لازم اتخاذ شد .

باختر

نمایش بیشتر

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا