راتب نبی زاده
مسوول سایت خبری آژانس باختر

شماره تماس: 93708198786+
ایمیل ادرس: [email protected] و [email protected]
آژانس اطلاعاتی باختر وزارت اطلاعات و فرهنگ
کابل افغانستان

عبدالواحد ریان
رییس عمومی آژانس خبری باختر

شماره تماس: 93707609524+
ایمیل ادرس: [email protected]
آژانس اطلاعاتی باختر وزارت اطلاعات و فرهنگ
کابل افغانستان

براى تماس با تيم کارى از طريق ايميل آدرس از فورم ذيل کار بگيريد:

[cf7form cf7key=”tamas-ba-mah”]
دکمه بازگشت به بالا