اخباراقتصادTOP

کار ساخت سرک بامیان – سمنگان به شدت جریان دارد

بامیان/ 12 قوس/ باختر

کار ساخت سرک یکاولنگ-دره صوف پایین به شدت جریان دارد و بیست و هفت درصد پیشرفته است.

به گزارش آژانس باختر؛ این سرک که از ولسوالی یکاولنگ بامیان و ولسوالی درۀ صوف سمنگان عبور می کند٬ به درازای بیش از یکصد و هشتاد کیلومتر است.

به هزینۀ دوصد وچهار میلیون دالر امریکایی از کمک بانک انکشاف آسیایی ساخته می شود که در آن نزدیک به دوصد وپنجاه پل، حدود چهارصد پلچک در نظر گرفته شده است.

گفته می شود که این سرک یک بخشی از دهلیز شمال-جنوب است که در رشد اقتصاد کشور نقش مهم دارد، تسهیلات بیشتر و سیستم ترانسپورتی بهتر را برای انتقال تولیدات زراعتی فراهم می کند. احمد نعیم دوستی

نمایش بیشتر

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا