اخبارصحت

پالیسی ملی صحت برای سال های 2021 تا 2030 مورد ارزیابی قرار گرفت

کابل/ 24 حوت/ باختر

داکتر وحید مجروح سرپرست وزارت صحت‌عامه در نشستی با رییسان و نمایندگان ملی و بین المللی پالیسی ملی صحت برای سال های 2021 تا 2030 را مورد ارزیابی قرار داد.

سرپرست وزارت صحت‌عامه گفت: ما اگر امروز درست برنامه ریزی کنیم  فردای بهتری خواهیم داشت و این پالیسی می تواند بخش صحت را برای برنامه ریزی در ده سال آینده به خاطر بهبود و کیفیت عرضه خدمات صحی در کشور همکاری کند.

داکتر مجروح اضافه کرد قرار است در سال 1400 یکی از برنامه‌های ملی که توسط رییس جمهوری در ارگ افتتاح شود جشنوارۀ ملی صحت خواهد بود و رهبری وزارت صحت‌عامه در تلاش است تا پالیسی ملی صحت و استراتیژی‌های خود را تا راه اندازی این برنامه نهایی کند تا بعد از تایید مورد تطبیق قرار گیرند.

 داکتر مجروح در مورد هدایت رییس جمهور که به خاطر بهبود عرضۀ خدمات صحی به رهبری وزارت صحت‌عامه و پیشرفت‌های که در این زمینه صورت گرفته است به اشتراک کنندگان معلومات داد وافزود، انعکاس و تطبیق پالیسی جدید، تمرکز زدایی، مبارزه با فساد اداری، بهبود عرضۀ خدمات، توجه به منابع انسانی و ارتقای ظرفیت از جمله هدایاتی که در بخش صحت روی آن‌ کار صورت گرفته است.

علاوه بر آن مدیریت شفاخانه‌ها، برنامه انتقالی هویت حقوقی شفاخانه‌ها به شرکت، بهبود برنامه اکمال تخصص، مدیریت سیستم دوا وغذا، جمع آوری ارقام به شکل اساسی، راپور دهی، همکاری بخش  خصوصی و برنامه‌ های مهم دیگر از جمله هدایت رییس جمهور است که به خاطر تطبیق و عملی شدن آن رهبری وزارت صحت‌عامه شش کمیته را تعیین کرده است تا اجرااتی که در نظر است تطبیق شود.

سرپرست وزارت صحت‌عامه از اشتراک کنندگان خواست تا به خاطر نهایی کردن پالیسی ملی صحت تلاش بیشتر کنند تا باشد این طرح یک سند معتبر برای دولت افغانستان، شرکای صحی و یک الگوی معتبر برای ادارات دولتی دیگر در کشور باشد.

‌همچنان داکتر بشیر نورمل معین پالیسی وپلان وزارت صحت‌عامه و نمایندگان ملی و بین المللی به خاطر بهبود و نهایی کردن پالیسی ملی صحت نظریات و پیشنهادهای خود را مطرح کردند و وعده همکاری بیشتر را به رهبری وزارت صحت‌عامه سپردند. مومنه احمدیار

نمایش بیشتر

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا