فرهنگ

۲۳۵ قلم اثر باستانی به موزیم ملی تسلیم داده شد

کابل/ 21 حوت / باختر
دوصدو سی پنج اثر باستانی را  ریاست باستان شناسی  امروز  به پیشواز از روز ملی میراث های فرهنگی به موزیم ملی تسلیم کرد این آثار  از ساحه  باستانی  مس عینک به دست آمده است  .
به گزارش خبرنگار آژانس باختر٬در محفلی که به مناسبت روز ملی میراث های فرهنگی ازطرف وزارت اطلاعات و فرهنگ بر گزار شد پوهاند محمد رسول باوری معین فرهنگ و هنر وزارت اطلاعات و فرهنگ صحبت کرد و گفت میراث های باستانی  هویت یک کشور است  و باید این هویت حفاظت شود.
او گفت که حفاظت از میراث های فرهنگی تنها مسوولیت دولت نیست و  باید تمام مردم کشوراز آبدات تاریخی و میراث های فرهنگی محافظت کنند.
بعد محمد فهیم رحیمی رییس موزیم ملی گفت که میراث های فرهنگی  سرمایه های ملی کشور است وبایداز این میراث ها پاسداری  شود .
سپس نور آغا نوری رییس باستان شناسی گفت که به مناسبت  روز ملی حفاظت از میراث های فرهنگی ٬آثار باستانی که در مدت یک سال گذشته به اثر کاوش ها به دست آمده است ٬به موزیم ملی تسلیم داده شد .
اوافزود که  این آثار ۲۳۵ قلم است که ازساحه  باستانی مس عینک ٬ قول توت سرخ شیوکی ولسوالی بگرامی و منطقٖه بالا حصار کابل به دست آمده است.
به گفته وی این آثار که بر می گردد به قرن  دو تا  هفتم میلادی ٬شامل ظروف سفالی ٬ مسکوکات وٖآثار دیگر که به اثر کاوش های مسلکی ریاست باستان شناسی به دست آمده است ٬ می باشد . 
دراخیراین محفل چهار تفاهمنامه  به خاطر حفاظت از میراث های فرهنگی میان وزارت اطلاعات و فرهنگ ٬ اداره تنظیم امورآب ٬ شاروالی کابل و موسسه  مشورتی  میراث های فرهنگی  افغان ٬  امضا شد.
  هدف این تفاهمنامه ها همکاری در بخش حفظ میراث های فرهنگی است .
نجیب بهزاد  

نمایش بیشتر

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا