اخبارجامعه

یورش باشنده گان سمنگان به جنگلات پسته در سمنگان

ایبک ،15 سرطان، باختر
هزاران تن از اهالی سمنگان، شام دیروز به جنگلات پسته درآن ولایت هجوم برده وبه گردآوری پسته آغاز کردند.
محمود صدیقی آمر منابع طبیعی ریاست زراعت ومالداری سمنگان به خبر نگارآژانس باختر گفت که یورش این این افراد قبل از فرارسیدن وقت جمع آوری ان در جنگل های پسته است.
وی افزود که مطابق به نورم وزارت زراعت مالداری وآبیاری آنان در نظر داشتند که در دهم اسد سالروان تاریخ جمع آوری پسته را اعلان نمایند تا از یکسو پسته خوب پخته شود و از سوی دیگر مردم به طور منظم و عادلانه داخل جنگل شده پسته جمع آوری کنند ، که این عمل باشندگان تخلف سریع میباشد.
صدیقی افزود: بنا برهدایت وزارت زراعت وفیصله هیئت رهبری ولایت ،محصولات جنگلات پسته این ولایت از پنجم ماه سرطان بدینسو توسط یکعده محافظین شوراهای قومی که از طریق ریاست زراعت تعین شده بود نگهداری میشد اما اهالی سمنگان با بینظمی تمام محصولات پسته را چور کردند.
وی اظهار داشت محافظین نتوانستند جلو مردم را بگیرند.
مدیر جنگلات اداره زراعت تصریح کرد درختان پسته سرمایه ملی بوده و جنگلات ملکیت دولت است که مردم میتوانند در وقت زمان آن محصولات را جمع آوری نموده و از عواید آن امرار معیشت کنند.
برمک بامی

نمایش بیشتر

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا