اخبارجامعه

کمک نقدی سه تاجر به صدها بازگشت کننده ازپاکستان دربغلان

شهرپلخمری 9 قوس باختر
سه تن از تجاران خیر در بغلان در هماهنگی ریاست امور مهاجرین برای پنج صدو چهل خانواده عودت کننده کمک نقدی کردند.
محمد ابراهیم عمری رئیس امور مهاجرین وعودت کنندگان بغلان به آژانس باختر گفت” برای هرخانواده ی بازگشت کننده نه هزارافغانی توزیع شد.
عمری از سروی شش صدو چهل خانواده دیگر خبر داده افزود:قرار است برای این خانواده ها از سوی دفتر I.O.M البسه زمستانی نیز توزیع گردد.
به گفته رئیس امور مهاجرین از آغاز اخراج مهاجرین از کشور پاکستان و ایران تا اکنون ۲۷۳۱ خانواده وارد بغلان شده است.
گلزار مهاجر اخراج شده از پاکستان ضمن قدر دانی، دلسوزی و همکاری امارت اسلامی، خواهان ساخت سرپناه برای مهاجرین برگشت شده از پاکستان شد.

نمایش بیشتر

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا