اخباراقتصاد

کارپروژۀ توسعه یی جادۀ عمومی داخل شهر بغلان مرکزی آغاز شد

پلخمری، ۴ سرطان، باختر
کار پروژۀ توسعه یی جادۀ شهری ولسوالی بغلان مرکزی امروز آغاز شد.
مولوی عبدالعزیز مستغفر شاروال ولسوالی بغلان مرکزی به غلام علی علمی خبرنگار آژانس باخترگفت که این پروژه شامل وسعت بخشیدن جادۀ عمومی به طول یکنیم کیلومتر داخل شهر ولسوالی بغلان مرکزی است.
وی افزود که عرض این جاده هفت متر است و به سبب کم عرض بودن جاده و همچنان تراکم بیش از حد وسایط ترافیکی و از جانبی هم موجودیت توقف گاه های ایستگاه بس ها باعث وقوع حوادث ترافیکی می شود.
به گفتۀ شاروالی بغلان مرکزی، این جاده به هزینۀ پنج میلیون افغانی از بودجۀ شاروالی بغلان مرکزی تطبیق می شود وقراراست تا توقف گاه های لینی در محلات مناسب این شاهراه جابجا شود و تلاش برآنست تا برعلاوۀ فراهم کردن تسهیلات به خاطرعبور و مرور وسایط از این شاهراه وقوع حوادث ترافیکی نیزکاهش یابد.
شاروال ولسوالی بغلان مرکزی افزود: در سال روان افزون برایجاد این پروژه به تعداد ۱۱ پروژۀ دیگر که شامل کانکریت ریزی سرک قریه حسنتال، کانکریت ریزی سرک داخل شهر به طول ۲۸۰ متر، پاک کاری ۳۰۰۰ مترجویچه های داخل شهر، اعمار ۱۵ پلچک، ترمیم زیارتگاه امام فطیبه، ترمیم کلوپ بغلان مرکزی، جغل اندازی ۴۰۰ متر سرک منتهی به ولسوالی، ترمیم چهار چوک داخل شهربه خاطرغرس ۴۰۰۰ نهال های زینتی و میوه دار همراه و انتقال بیش از ۳۰۰۰ مترمکعب کثافات سال روان تطبیق وعملی شده است.
امیرشاه یک تن از باشندگان ساحۀ دو سرکۀ بغلان مرکزی با قدردانی از تلاش های شاروالی بغلان مرکزی در امر پیش برد خدمات شهری ابراز خرسندی کرد و نقش امارت اسلامی را در تامین شفافیت مبنی برتطبیق پروژهای انکشاف شهری مهم واساسی خواند.
حمیدی

نمایش بیشتر

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا