امنیت

هرات درآستانه میزبانی هفتمین همایش بین المللی گفتگو های امنیتی

شهرهرات 2 عقرب باختر
قراراست هفتمین همایش بین المللی گفتگوهای امنیتی دراواخر همین هفته درشهرهرات برگزارشود.
داکتر داود مرادیان رییس انستیتیوت مطالعات استراتیژیک افغانستان وبرگزار کننده این همایش بین المللی دردیداربامحمد آصف رحیمی والی ولایت هرات گفت:درین کنفرانس کارشناسان ومقامات افغانستان، منطقه وجهان گردهم خواهند آمد وپیرامو وضعیت افغانستان ومنطقه به بحث می پردازند.
مرادیان موضوع کنفرانس امسال را بحران افغانستان ،علل وراه هاحل عنوان نمود وازوالی وسایرادارات ذیربط هرات خواهان همکاری درین باره شد.
والی هرات ازبرگزاری این کنفرانس استقبال نمود ودرعین حال تاکید نمود که برگزاری چنین همایش های بین المللی سبب معرفی بیشترظرفیت ها وجاذبه های تاریخی ودیدنی آن ولایت میگردد.
این کنفرانس برای دو روزادامه خواهد یافت ونمایند گانی ازکشورهای منطقه وشخصیت های مطرح سیاسی کشوردران نیزاشتراک خواهند کرد.ختم/سیدحبیب

نمایش بیشتر

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا