سیاست

مدال مشرانوجرگه به عبدالباری راشد اهدا شد

کابل باختر 21 جدی

    فضل هادی مسلمیار رئیس مشرانو جرگه ، امروز در نشستی هیئت رهبری اکادمی علوم افغانستان وبرخی سناتوران  مدال مشرانو جرگه را به  سرمحقق عبدالباری راشد رئیس اکادمی علوم افغانستان   که عنوان دانشمندان سال 2011  را کسب نموده است ، اعطا نمود

به اساس معلومات دفتر مطبوعاتی مشرانو جرگه به آژانس اطلاعاتی باختر، سرمحقق عبدالباری راشد به تازه گی ازسوی مرکز بین المللی بیوگرافی کامبریج انگلستان پس از بازبینی هزاران سوانح به حیث دانشمندان سال 2011 شناخته شده است .

دراین دیدار رئیس مشرانو جرگه،  دانشمندان اکادمی علوم افغانستان راافتخار بزرگ وسرمایه معنوی جامعه  خوانده گفت،  مشرانو جرگه  وکمیسیون های آن  به همکاری های علمی شما در پروسۀ  قانون گذاری ،برنامه های تحقیقی وپژوهشی که در پارلمان افغانستان صورت میگیرد؛ نیاز مبرم دارد که در مقابل رئیس اکادمی  علوم افغانستان  در این زمینه ها وعدۀ هرگونه همکاری سپرده  وابراز عقیده کرد که مشکل افغانستان آنقدر عمیق وبزرگ است که به کمک دانشمندان ونخبه گان سیاسی کشور برای نجات وطن از این بحرانها تحول عظیمی فکری ، علمی وفرهنگی به وجود آورده شود   .

 گفته می شود اکادمی علوم افغانستان دارای شعبات علوم طبیعی ، علوم بشری وعلوم اسلامی است که بیش از  سه صد کادر علمی ومسلکی در تشکیل آن فعالیت تحقیقی  داشته و  تاکنون سه جایزۀ سازمان ایکورا دریافت نموده است.

 هکذا رئیس مشرانوجرگه تقدیرنامه ونشان مشرانوجرگه رابه مولوی عبدالحکیم منیب معین مسلکی وزارت حج واقاف وروسای حج وزیارت ومجمع علمی آن وزارت اعطانمود.

در ملاقات، معین آن وزارت ضمن ارایه معلومات پیرامون تسهیلات وامکانات امسال  وزارت حج واقاف برای زایران حج بیت الله   شریف، وعده نمود که آن وزارت  برای حجاج درسال آینده سهولت های بیشترایجادخواهد کرد.

همچنان رئیس مشرانو جرگه ،نشان مشرانوجرگه رابرای هریک  نورالله منیررئیس ریاست دهم امنیت ملی وقاضی صفی الله مجددی رئیس عمومی محکمه ابتدائیه زون سوم شهرکابل که درراستای وظایف محوله شان ازخودشایستگی نشان داده  اند تفویض نمود.

دراین دیدارمسوولان مذکور پیرامون وضعیت امنیتی وکار کرد های قضایی درکشورمعلومات داده گفتندهمانطوریکه منسوبان امنیت ملی  وظایف خطیری را دوشادوش سایرارگان های امنیتی انجام داده انددرآینده نیز وعده می سپاریم که درتامین عدالت وامنیت درکشورازهیچ  گونه  مساعی دریغ نخواهیم ورزید.

همینگونه فضل هادی مسلمیار رئیس مشرانو جرگه و سناتور نظرمحمدفقیری ،تقدیرنامه مشرانوجرگه را به دکتورمحمدسعید منصوررئیس معارف ولایت بغلان تفویض نمودند.گفته شد که منصور در تطبیق برنامه های آموزشی وزارت معارف درولایت بغلان ،موفقیت های مزیدی را کمایی کرده است .

 طبق یک خبر دیگر: سناتورهدایت الله رهایی امروزبا  خانم هیران سانگ رئیس دفتریونما مقیم ولایت بامیان ملاقات نمود.

درملاقات سناتوررهایی خواهان توجه بیشتر موصوفه به بازسازی ولایت بامیان وتامین امنیت راهها ی مواصلاتی مسیر میدان وردک وغوربند گردید که به ولایت بامیان  منتهی می گردند که ازسوی موصوفه دراین زمینه  ها وعده همکاری سپرده شد.

یک خبردیگر حاکیست: یکتعداد اهالی ولایت سرپل اعم ازنماینده گان شورای ولایتی، موسفیدان وبزرگان امروزطی نشستی باداکترزلمی زابلی رئیس کمیسیون سمع شکایات، شکایاتی رامطرح بحث قرار دادندآنان مدعی اندکه یک زن  در آنولایت از سوی برادرزاده والی ولایت سرپل که داماد وی نیز می باشد موردتجاوزجنسی قرارگرفته بود ولی بامراجع مکرر نزدیکان موصوفه به مراجع حکومتی در طی یکنیم ماه هیچگونه اقدام قانونی در زمینه صورت نگرفته است بلکه حارنوال مربوط ومعاون صحت عامه آنولایت نیز مجبور به طرفداری از شخص مجرم گردیده اند.

 معترضان ادعاداشتندکه شخص والی متهم به فسادگسترده دربودجه معارف ،اهانت به اعضای شورای ولایتی آن ولایت بوده و ازتظاهرات مسالمت آمیز مردم علیه والی ونشراعتراضات اهالی علیه والی آنولایت نیز جلوگیری شده وتقررمامورین اکثرآ به اساس تعصبات قومی صورت می گیرد آنان  افزودند که  بعدازپانزده روزانتظار برای ملاقات بارئیس جمهورکشورازسوی اداره امور ریاست جمهوری ،جواب منفی دریافت نموده اندو خاطر نشان نمودند در صورتیکه به شکایات شان رسیده گی نشود عواقب ناگوارآن به دوش مسوولان حکومتی خواهدبود.

دراین نشست قرار شد که به هدایت هیئت اداری مشرانوجرگه، والی سرپل ،حارنوال ومعاون صحت عامه آنولایت به زودترین فرصت به کمیسیون سمع شکایات غرض ارایه پاسخ دررابطه به شکایات وارده حاضرگردند.

همچنان معترضان ولایت سرپل دردیداربافضل هادی مسلم یاررئیس مشرانوجرگه ومحمدعلم ایزدیارنایب اول باردیگرشکایات  شان رامطرح نموده و خواهان رسیده گی هرچه عاجل آن گردیدند. رئیس مشرانو جرگه ضمن استماع شکایات آنان وعده نمودکه به شکایات شان ازطریق کمیسیون مربوط وهیئت اداری مشرانوجرگه رسیده گی  صورت خواهد گرفت.

   

نمایش بیشتر

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا