اخبارامنیت

دو قومندان ارشد طالبان در هلمند کشته شدند

لشکرگاه/ ۲ جوزا/ باختر

دوقومندان ارشد گروه طالبان دریک حملۀ هوایی درهلمند کشته شدند.

ملافرقانی وملابشیرشب گذشته در ساحۀ بولان شهرلشکرگاه درمخفیگاه شان آماج قرارگرفتند.

یک مقام ارشد قول اردوی اتل درجنوب کشوربه آژانس باخترگفت که این قومندانان ارشد طالبان مشغول طرح ریزی حمله های تازه در هلمند بودند که آماج قرارگرفتند.

اوگفت که دراین حمله، چندین عضودیگر گروه طالبان نیز کشته شدند.

ازملافرقانی وملابشیر، قومندانان قطعۀ سرخ طالبان درهلمند به عنوان عامل ده ها حمله برجان غیرنظامیان یاد می شد.

گروه طالبان تاکنون دراین باره چیزی نگفته است.

نمایش بیشتر

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا