جامعه

دوصد معتاد مواد مخدر از شهر کابل بخاطر تداوی جمع آوری گردید

تیم موظف وزارت صحت عامه 200 تن از معتادان  مواد مخدر را از ساحات مختلف شهر کابل جمع آوری نموده، بخاطردر مان به مراکز تداوی انتقال دادند.به گزارش آژانس اطلاعاتی باختر،این معتادان از ساحات پل آرتن، اطراف باغ بالا، چمن حضوری و برخی مناطق دیگر جمع آوری گردیده و به مراکز درمان معتادان در صحت روانی، ودان سنتر، نجات سنتر و چند مرکز دیگر انتقال یافته اند .
به گفته منبع از جمله وضع صحی 5 تن آنان نگران کننده خوانده شده است.
گفته میشود که در حدود 400 الی  500 معتاد در شهر کابل  وجود دارد که یک حصه آنرا معتادین زرقی وسایر آنانرا معتادان غیر زرقی تشکیل میدهند.
این اقدام وزارت صحت عامه در حالی صورت میگیرد که موسم هوا روز به روبه سردی می رود و از طرف دیگر مقاومت وجود این اشخاص خیلی ضعیف اند وخطرات مرگ و میر در نزد آنها خاصتا در فصل زمستان خیلی زیاد میباشد.
گفته میشود وزارت صحت عامه در خصوص تداوی معتادان مواد مخدر بودجه مورد نیاز را در اختار ندارد ولی با آنهم تلاش می نماید تا در زمینه تداوی معتادین اقدامات لازم را انجام دهد 

نمایش بیشتر

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا