اخبارامنیتجامعه

دفتر کمک‌های مردم ناروی از برنامه ملی ماین پاکی درافغانستان اعلام حمایت کرد

کابل، 21 ثور، باختر
مولوی شرف ‌الدین مسلم معین وزارت دولت در امور رسیدگی به حوادث، دردیداربا رییس دفتر ساحه یی کمک‌ های ناروی برای جنوب آسیا و افغانستان، دررابطه به حمایت از برنامه ماین روبی، بحث کرد.
به گزارش آژانس باختر؛ دراین دیدار معین وزارت دولت در امور رسیدگی به حوادث، نقش دفاتر ماین‌ روبی را در پاک‌ سازی اراضی ملوث با ماین در کشور مهم و حیاتی دانست و برنامه ماین روبی را یکی از اولویت های امارت اسلامی افغانستان عنوان کرد.
مولوی مسلم افزود که این برنامه غیر سیاسی است و ماین زندگی غیر نظامیان به خصوص کودکان را تهدید می ‌کند و بر کار مشترک برای عاری سازی اراضی کشور از وجود انواع ماین و مواد منفجر ناشده، به خاطر کاهش تلفات تاکید کرد .
وی گفت که پاک سازی ماین ها زمینه را برای پیشرفت، ترقی و بازسازی درکشورفراهم می کند.
درهمین حال، ایمیل میریک رییس دفتر ساحه یی کمک‌های ناروی برای جنوب آسیا و افغانستان، روی اهمیت برنامه ماین روبی صحبت کرد و برنامه ماین پاکی را جدا از موضوعات به رسمیت شناختن حکومت دانست و گفت: نیاز است تا از برنامه ماین روبی به منظور کاهش تلفات حمایت جهانی صورت گیرد.
وی خواهان همکاری امارت اسلامی از برنامۀ ماین پاکی شد و افزود که دفتر کمک‌های مردم ناروی (NPA) تعهداتی را که در زمینۀ رسیدن به هدف ” افغانستان عاری از ماین و مهمات منفجر ناشده ” دارد، از این برنامه درافغانستان حمایت می‌کند.
سپس رییس انسجام و تطهیر ماین، دررابطه به فعالیت‌ها و اهمیت برنامه صحبت کرد وخواهان همآهنگی و کار مشترک در بخش ماین ‌پاکی شد.
همچنان معین وزارت دولت در امور رسیدگی به حوادث، با قدردانی از تعهد دفتر کمک‌ های مردم ناروی در افغانستان، گفت که افغانستان هنوز هم به ادامۀ کمک‌های جامعۀ جهانی در زمینۀ ماین ‌پاکی نیز نیاز به کمک دارد و ما خواهان همکاری های بیشتر جامعۀ جهانی دراین زمینه نیزهستیم.
باختر

نمایش بیشتر

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا