فرهنگTOP

داکترمحمد قاسم وفایی زاده از مردم کشورخواست که در حفاظت از میراث های فرهنگی و بناهای تاریخی کشور تلاش کنند

کابل / 27 سرطان / باختر
داکترمحمد قاسم وفایی زاده نامزد وزیر و سرپرست وزارت اطلاعات وفرهنگ، امروز درنشست خبری دررابطه به مشکلات موجود و تهدیدهایی که در ساحات تحت کنترول مخالفان مسلح به بناهای تاریخی کشور متوجه شده است، معلومات داد.
به گزارش خبرنگار آژانس باختر؛ دراین نشست درحالی که شیوای شرق معین امورنشرات و هارون حکیمی معین فرهنگ و هنر وزارت اطلاعات وفرهنگ نیزحضورداشتند، سرپرست وزارت اطلاعات وفرهنگ نگرانی اش را از بنا های تاریخی کشور که درساحات جنگ قراردارد و همچنان وضعیت رسانه ها درساحات تحت کنترول طالبان، ابراز کرد .
وی خاطرنشان کرد که بیش از چهار دهه جنگ درکشورصدمه های زیادی به بخش های مختلف به خصوص بنا های تاریخی و میراث های فرهنگی وارد کرده است و شماری از اثرهای تاریخی به خارج قاچاق شده است و دربرخی از ساحات حفریات غیر قانونی صورت گرفته است.
وی همچنان از تمام مردم کشور خواست که درحفاظت از بناهای تاریخی و میراث های فرهنگی کشور تلاش کنند و از این سرمایه های ملی حراست کنند.
همچنان سرپرست وزارت اطلاعات و فرهنگ دررابطه به وضعیت رسانه ها نیز معلومات داد و گفت که با توجه به افزایش نا امنی ها درشماری از ولایت های کشورتعداد زیادی از خبرنگاران و رسانه های محلی را مخالفان مسلح دولت مورد تهدید قرارد داده اند که ازاین جمله شماری از رسانه های در سمنگان، کندز، بلخ ، شبرغان و بدخشان مورد تهدید جدی قراردارند.
وی افزود که افزایش نا امنی ها و حمله برنهاد های رسانه یی و خبرنگاران از نگرانی های اساسی وزارت اطلاعات وفرهنگ است و این وزارت تلاش کرده است که از هرگزینۀ ممکن درهماهنگی با سایر نهاد های ذیربط جهت حفاظت از رسانه ها و مصونیت خبرنگاران استفاده کند.
همچنان سرپرست وزارت اطلاعات وفرهنگ خاطرنشان کرد که این وزارت متعهد به حمایت از آزادی بیان و رسانه ها است و درراستای حفاظت از آبده های تاریخی و میراث های فرهنگی نیز می کوشد .
به همین ترتیب دراین نشست هارون حکیمی معین فرهنگ و هنر وزارت اطلاعات و فرهنگ دررابطه به تلاش های این وزارت دررابطه به حفاظت از آبده های تاریخی و میراث های فرهنگی کشور معلومات داد .
بعد، شیوای شرق معین امورنشرات وزارت اطلاعات وفرهنگ نیز دررابطه به اقدامات وزارت اطلاعات وفرهنگ به خاطر خبرنگاران و کار کنان رسانه یی که از ولایت های نا امن به مرکز آمده اند، معلومات داد.
او همچنان خاطرنشان کرد که انتخابات مسوولان صندوق حمایت مالی از خبرنگاران و کارکنان رسانه یی نیز امروز برگزار می شود و عنقریب به فعالیت آغاز خواهد کرد.
دراخیر این نشست مسوولان مذکور به سوالات خبرنگاران پاسخ ارائه کردند.
احمدضیا احمدی

نمایش بیشتر

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا