سیاست

داکترعبدالله درنشست افتتاحیۀ صلح درقطر: آتش‌بس بشردوستانه اولین گام باشد

 

کابل / ۲۲ سنبله / باختر

داکترعبدالله عبدالله، رییس شورای عالی مصالحۀ ملی امروزدرمراسم افتتاحیۀ مذاکرات صلح حکومت افغانستان با طالبان درقطربه عنوان نخستین سخنران صحبت کرد.

به گزارش آژانس باختر؛ رییس شورای عالی مصالحۀ ملی درابتدای سخنرانی‌اش از میزبانی کشور قطروهمکاری سایرکشورها به ویژه ایالات متحده امریکا برای زمینه‌سازی این نشست قدردانی کرد.

داکترعبدالله گفت که ادامۀ این جنگ ویرانگربرنده ندارد، اما راه حل سیاسی ومسالمت‌آمیز براساس ارادۀ مردم افغانستان، قطعاً بازنده ندارد.

داکترعبدالله عبدالله گفت که نخست باید آتش‌بس بشردوستانه اعلام شود تا زمینۀ انتقال کمک‌های بشردوستانه درسراسرافغانستان فراهم شود.

وی افزود: ما ازیک نظام سیاسی وجامعۀ کثرت‌ گرا نمایندگی می‌کنیم که مورد حمایت میلیون‌ها شهروند این سرزمین است، ما آمدیم تا راهی برای ختم جنگ وتأمین صلح عادلانه و باعزت برای دوطرف بازشود.

رییس شورای عالی مصالحۀ ملی تأکید کرد که باید ازاین فرصت استثنایی استفاده کنیم و به  گونۀ مشترک آیندۀ جدید را برای افغانستان تعریف کنیم تا مورد قبول وحمایت اکثریت شهروندان افغانستان باشد.

داکترعبدالله تأکید کرد که تحول بنیادین در زندگی مردم ایجاد شده است وبرگشت به گذشته برای مردم افغانستان قابل قبول نیست.

رییس شورای عالی مصالحۀ ملی افزود که قانون اساسی، مردم‌سالاری، انتخابات، آزادی بیان، حقوق زنان، حقوق اقلیت‌ها، حاکمیت قانون، حقوق مدنی وحقوق بشرازدستاوردهای بزرگ مردم افغانستان‌ است.

داکترعبدالله عبدالله گفت که صلح باید متضمن حفظ استقلال، آزادی، حاکمیت ملی، تمامیت ارضی ومشارکت سیاسی فراگیرباشد که ازجانب همه ملت افغانستان حمایت شود، حفظ و تقویت نهادهای مهم ملی به شمول نیروهای امنیتی ودفاعی کشورمسؤولیت ما است.

رییس شورای عالی مصالحۀ ملی گفت که حفظ دستاوردهای ۱۹سال پسین،ما را درساختن یک نظام مبتنی برارادۀ مردم افغانستان کمک می‌کند، صلح میان دوطرف سبب اتحاد بزرگ ملی، تأمین ثبات وافزایش قدرت نظامی کشورمی شود.

رییس شورای عالی مصالحۀ ملی افزود که همه می‌دانیم درچهل سال منازعه چه اتفاق افتد و اکنون درکجا قرار داریم، آمدیم تا به این وضعیت نقطه پایان بگذاریم.

داکترعبدالله عبدالله اطمینان داد که هیئت جمهوری اسلامی افغانستان ازتمام جریان‌های سیاسی واقشارمختلف جامعه نمایندگی می‌کند، مردم افغانستان درجرگۀ بزرگ مشورتی صلح اراده وعزم جمعی‌شان را درحمایت ازصلح وهیئت مذاکره‌کننده نشان دادند.

رییس شورای عالی مصالحۀ ملی یادآورشد که شهید احمد شاه مسعود، قهرمان ملی کشور به خاطرعشق به صلح با یک محافظ وبدون سلاح به میدان وردک رفت تا با رهبران طالبان مذاکره کند، متأسفانه نتیجۀ لازم نداشت.

داکترعبدالله عبدالله بیان کرد که باید به جای جنگ به صلح اولویت دهیم، ملت‌های دیگراین تجربه را کردند وما هم می‌توانیم، باید متوجه شکست با پیامدهای فلاکت‌بارباشیم وازرفتن به آن مسیر جلوگیری کنیم.

داکترعبدالله گفت که فقروبیکاری ریشه در جنگ دارد، توسعۀ اقتصادی کشور، تطبیق پروژه‌های بزرگ منطقه یی واتصال منطقه منوط به صلح است، صلح سبب جذب سرمایه‌گذاری خارجی می‌ شود.

رییس شورای عالی مصالحۀ ملی با قدردانی ازکمک های جامعه جهانی گفت که افغانستان به ادامه کمک‌های شما نیاز دارد، امیدواریم همکاری جامعه جهانی درمرحله پساصلح نیز ادامه یابد.

داکترعبدالله افزود: ما می‌خواهیم درصلح باهم، با همسایگان‌ وهمکاربا جامعه جهانی زندگی کنیم و اجازه ندهیم که دیگر تروریستان ازخاک ما استفاده کنند
احمدضیا احمدی

نمایش بیشتر

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا