سیاست

جلسه تودیعی کمیسیون آماده گی تدویرلویه جرگه بر گزار شد

جلسه تودیعی کمیسیون آماده گی برای تدویر لویه جرگه عنعنوی امروز تحت ریاست پروفیسور حضرت صبغت الله مجددی در کاخ شورای وزیران بر گزار گردید.

به اساس معلومات ریاست عمومی اداره امور ودارلانشای شورای وزیران به آژانس اطلاعاتی باختر، در این جلسه ابتدأ، پروفیسور حضرت صبغت الله مجددی رئیس کمیسیون آمادگی برای تدویر لویه جرگة عنعنوی و رئیس لویه جرگه، برگزاری موفقانه لویه جرگة عنعنوی را به رئیس جمهوری اسلامی افغانستان، اعضای کمیسیون، دارالانشأ و کافه ملت مسلمان کشور تبریک و تهنیت گفته، کارکرد های اعضای کمیسیون و دارالانشأ را قابل قدر دانسته، گفت: هیچ فردی به تنهایی کاری را از پیش برده نمیتواند، همه دست بدست هم دادیم تا این جرگه موفقانه کار خود را بپایان رسانید و مشوره های سازندة نماینده گان مردم پیرامون چگونگی عقد توافقنامه استراتیژیک با ایالات متحدة امریکا و پروسة صلح در قطعنامة مشورتی تصویب و به حکومت پیشکش گردید.

سپس صادق مدبر رئیس دارالانشای کمیسیون تدویر لویه جرگة عنعنوی، تدویر موفقانة لویه جرگة عنعنوی را به اعضای کمیسیون تبریک و تهنیت گفته، از کارکرد های کمیسیون تدویر لویه جرگة عنعنوی تحت زعامت پروفیسور حضرت صبغت الله مجددی و کارکرد های دارالانشأ تحت رهبری کمیسیون ابراز خورسندی نموده، انتخاب شان را در سمت ریاست لویه جرگة عنعنوی مایة افتخار دانست. 

وی لویه جرگة عنعنوی را یک جرگة کاملاً افغانی دانسته، گفت:

 

 

 

برتری این لویه جرگه نسبت به سایر جرگه ها در این بود که تمام کارمندان ملکی و امنیتی آنرا افغانان تشکیل میداند و در این پروسه هیچ نوع کمک از نهاد های بین المللی تقاضأ نگردیده که مبین ظرفیت بلند نهاد های مختلف دولت جمهوری اسلامی افغانستان میباشد.

رئیس دارالانشای لویه جرگة عنعنوی، مکافات و مجازات را یک اصل مهم در پیشرفت امور دانسته، پیشنهاد نمودند تا آنعده از کارمندان ادارات دولتی، نهاد های مدنی و نیرو های بیدار امنیتی کشور که در پیشبرد موفقانة امور لویه جرگة عنعنوی سهم فعال داشتند، از کارکرد های آنان تقدیر بعمل آید. چون تدویر موفقانة لویه جرگة عنعنوی ماحصل کار مستقیم شبانه روزی و خستگی ناپذیر آنان میباشد که مورد تائید کمیسیون قرار گرفت. 

متعاقباً اعضای کمیسیون بالنوبه تدویر موفقانة لویه جرگة عنعنوی را به حضور رئیس جمهوری اسلامی افغانستان، پروفیسور حضرت صبغت الله مجددی، اعضای کمیسیون و دارالانشأ و ملت مسلمان کشور تبریک گفته، نظریات شانرا را پیرامون چگونگی تقدیر کارمندان دولت که در پیشبرد این پروسه سهیم بودند ابراز نمودند.

جلسه با دعائیة خیر و فلاح مردم و تحقق قطع نامة لویه جرگة عنعنوی، جهت تأمین صلح و ثبات در کشور خاتمه یافت.

نمایش بیشتر

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا