جامعه

تلاش برای آغاز کار قیرریزی یک جاده مهم درهرات

شهرهرات 27 اسد باختر
قراراست کارقیرریزی جاده امام شش نور فردا درولایت هرات آغازشود.
جاده امام شش نور یکی ازجاده های مهمی است که قریه جات شرق شهرهرات رابه مرکزشهرمتصل میسازد.
معین وزارت فواید عامه دردیداربا والی هرات بااعلام این مطلب که جاده امام شش نور باكمك جاپان ساخته میشود گفت: قراراست کارقیرریزی بخش نخست این جاده  فردا آغازشود.
معین وزارت فواید عامه که به هدف بررسی پروژه های جاده سازی به ولایت هرات سفرنموده است میگوید درجریان اقامتش روند پیشرفت قیرریزی جاده هارا بررسی خواهد کرد.
درحال حاضرکارقیرریزی جاده های هرات – غوريان ، زنده جان وجاده هرات-  پشتون زرغون جریان دارد.
این درحالیست که  کارقیرریزی جاده کمربندی شهرهرات به شدت جریان دارد وقراراست بزودی مرحله دوم آن نیزآغازشود.
کمیته ملی تدارکات قرارداد اعمار بخش دوم جاده کمربندی شهرهرات بطول  25 کیلومتر را منظورکرد .قراراست این مسیر  با هزینه 11.4 میلیون دالر که از جانب کشور ایتالیا تمویل گردیده است توسط وزارت فواید عامه قیرریزی شود.
این پروژه، شاهراه اقتصادی در شمال هرات را به شاهراه هرات – قندهار  وصل میکند و از تردد موترهای سنگین وزن در داخل شهر هرات جلوگیری خواهد نمود.
علاوه بر آن، این سرک  ولسوالی های زنده جان وغوریان را به شهرک صنعتی وصل نموده  و برای مسافرین شاهراه هرات – قندهار نیز سهولت ببار خواهد آورد. 
بخش اول این پروژه در برج سرطان سال 1394 از سوی کمیسیون تدارکات ملی منظور گردیده بود.

نمایش بیشتر

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا