سیاست

برای برنامه‌ ریزی درست منابع انسانی، تمام کارکنان خدمات ملکی بایومتریک می‌شوند

کابل باختر 28 دلو
کمیسیون مستقل اصلاحات اداری و خدمات ملکی در نظر دارد تا یک سال آینده تمام اطلاعات بنیادی کارکنان خدمات ملکی را در سیستم جامع، یک‌پارچه و پیشرفته مدیریت منابع انسانی (HRMIS) ثبت کند.
آژانس باختر به نقل از اعلامیه دفتر نشرات آن کمیسیون خبرداد که مرحلۀ اجرایی ثبت معلومات در سیستم اطلاعات مدیریت منابع انسانی امروز به صورت رسمی، با ثبت معلومات احمدنادر نادری، رییس و کمیشنران کمیسیون مستقل اصلاحات اداری و خدمات ملکی آغاز شد.
ثبت و ذخیرۀ صحیح و دقیق معلومات کارکنان خدمات ملکی در یک پایگاه اطلاعات مرکزی، برای برنامه‌ ریزی درست منابع انسانی و پیش‌بینی استخدام و کارمندیابی در خدمات ملکی کمک می‌کند، فرآيندهايی مربوط به امور ذاتی کارکنان و نیز اقدامات انضباطی و تشویقی مرتبط با کارکنان را در قالب طرح جامع و يك ‌پارچه، در می‌آورد و بستر های تحول و توسعۀ منابع انساني را فراهم می‌کند.
سیستم اطلاعات مدیریت منابع انسانی طوری طراحی شده است که در کنار مشخصات هویتی کارکن (نام، تخلص، نام پدر نام پدرکلان، شمارۀ تذکره، جنسیت، تاریخ تولد، محل تولد و سکونت اصلی/ فعلی)، معلوماتی چون تاریخ اولین تقرر کارکن در ادارۀ دولت، ایمیل‌آدرس و شمارۀ تماس کارکن، درجۀ تحصیل و رشته‌های تحصیلی کارکن، معلومات در مورد وظیفه (عنوان وظیفه، موقعیت وظیفه، موقف وظیفه یی، نوعیت مقرری و نوعیت معاش ) را نیز در بر می‌گیرد. به جز مشخصات هویتی کارکنان که برای همیشه ثابت می‌ماند، اطلاعات دیگر ممکن است در صورت نیازدرج شود. معلومات بایومتریک کارکنان، شامل اثر انگشت، عنبیۀ چشم و نیز عکس چهره می‌شود.
بر اساس آمارهای موجود، افغانستان هم اکنون حدود ۴۲۴ هزار کارکن خدمات ملکی دارد. ثبت معلومات کارکنان در سیستم اطلاعات منابع انسانی آمار دقیق کارکنان خدمات ملکی و مشاغل موجود در خدمات ملکی را مشخص می‌سازد و جلو «کارکنان خیالی» را می‌گیرد. برای اجرای معاشات کارکنان، نام، تخلص، نام پدر و شمارۀ حساب بانکی کارکن متناسب با کارت بانکی کارکن ثبت می‌شود و به سیستم پرداخت‌های وزارت مالیه وصل می‌شود. سیستم اطلاعات منابع انسانی سیستم منظم، معتبر و قابل اتکا خواهد بود. بر اساس این سیستم، تنها کارکنان مستحق واجد پرداخت معاش شناخته می‌شوند و کارکن خدمات ملکی هم‌زمان نمی‌تواند از دو مرجع معاش دریافت کند.
احمدنادر نادری، رییس کمیسیون گفت: «برای پلان‌گذاری درست منابع بشری و انسانی در کشور، نیاز بود تا ما با استفاده از سیستم‌های جامع‌تر، مؤثرتر و با استفاده از تکنالوژی امروزی بتوانیم روند انکشاف اقتصادی و اجتماعی کشور را سرعت ببخشیم و از آن طریق بتوانیم پایداری عرصه‌های مختلف معلوماتی را در افغانستان فراهم کنیم.»
بر بنیاد سیستم جدید اطلاعات منابع انسانی، کارکنان خدمات ملکی با مشکلاتی که در سیستم سنتی ثبت اطلاعات وجود داشت، روبه‌ رو نخواهند شد. معلومات سوانح کارکنان در یک سیستم ثابت‌شده، پاک و مطمین ثبت می‌شود و در دست‌رس کارکنان قرار می‌گیرد. کارکنان در روند ‌هایی هم‌چون تقاعد، تبدیلی و دریافت معاشات دچار مشکل نخواهند شد.
نادری افزود: «ایجاد سیستم مدیریت منابع انسانی یک پیشرفت قابل ملاحظه برای ادارۀ افغانستان است. ادارۀ ملکی و دولتی افغانستان قادر است همپا و همسو با منابع پیشرفته یی که در سایر نقاط دنیا وجود دارد حرکت بکند. این یک نقطۀ عطف در انکشاف ادارۀ افغانستان است. »
پس از تطبیق روند ثبت و جمع‌آوری اطلاعات در کمیسیون مستقل اصلاحات اصلاحات اداری و خدمات ملکی، این روند در وزارت معارف تطبیق می‌شود و سپس به اداره‌های دیگر می‌رسد. سیستم توسط یک نیروی خبره و متخصص داخلی به همکاری ادارۀ احصاییۀ مرکزی و وزارت مخابرات و تکنالوژی معلوماتی طراحی شده است و در تطبیق آن سرعت و دقت مد نظر گرفته می‌شود.سید حبیب

نمایش بیشتر

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا