صحت

استراتیژی دور سوم پروگرام ملی کنترول ایدز به بحث گرفت شد

کابل/ 15 دلو / اختر
وزارت صحت‌عامه ،نشستی را برای نهایی سازی استراتیژی دورسوم و انکشاف استراتیژی دور چهارم پروگرام ملی کنترول ایدز، دیروز  راه اندازی کرد.
به گزارش خبر نگارآژآنس باختر هدف از راه اندازی این نشست، مرور و نهایی سازی استراتیژی دورسوم و تهیه استراتیژی برای دور چهارم که ( 2021 تا 2025) را دربر می‌گیرد می‌باشد.
داکترفدامحمد پیکان، معین عرضۀ خدمات صحی وزارت صحت‌عامه، در این نشست گفت:« این فرصت مناسبی است تا در قسمت نهایی سازی تهیه پلان استراتیژی دور چهارم از دقت کامل کار گرفته شود و این برنامه  طوری ساخته شود که واقع بینانه، قابل تطبیق و اولویت‌های ولایات در آن مد نظر گرفته شود.»
هم‌چنان معین عرضه خدمات صحی روی بهبود تطبیق برنامه‌های عرضه خدمات صحی اساسی و شفاخانه‌یی توسط مؤسسات تطبیق کننده عرضه خدمات صحی تأکید کرد گفت: وزارت صحت‌عامه متعهد است تا در قسمت کنترل امراض، به خصوص اچ آی وی ایدز،زردی سیاه و اس تی آی ادارات مربوطه را کمک و همکاری همه جانبه نماید.
در این نشست نماینده های  ادارات ملی و بین‌المللی شرکت داشتند و به خاطر بهبود و تهیه استراتیژی دور چهارم نظریات و پیشنهاد های خود را مطرح کردند که برای مسؤولان در این راستا هدایات لازم داده شد. مومنه احمدیار

نمایش بیشتر

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا