اخباراقتصاد

کمک به صدها دهقان درهلمند

لشکرگاه/ 5 حمل/ باختر

برای صدها دهقان در هلمند، ابزارکار و تخم های اصلاح شدۀ بذری توزیع شد.

این کمک را نهاد ملی بازسازی برای رونق زراعت به دهقانان ارائه کرد.

یک مسوول این نهاد به آژانس باخترگفت که دراین دور برای نه صد دهقان در ولسوالی واشیرهلمند، ابزارکار و تخم های اصلاح شدۀ بذری توزیع کرد.

این نهاد گفت که تلاش دارد تا کمک های بیشتربرای دهقانان ارائه کند تا ازاین طریق در رونق زراعت هلمند نقش بگیرد.

دهقانان ازکمک های این نهاد سپاسگزاری کردند و آن را باعث رونق کشت وکارشان خواندند. ختم/ابوی

نمایش بیشتر

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا