اخباراقتصاد

کارساخت وقیرریزی جاده یی درقندهارآغازشد

قندهار/۱۱ قوس/ باختر

کارساختمان وقیرریزی یک جاده در قندهار امروزآغازشد.

این جاده به درازای چهارکیلومتروپهنای پنج متر ده ها روستای ولسوالی دامان را به شاهراه وصل می کند.

وزارت احیاوانکشاف دهات ازطریق برنامۀ راه سازی روستایی سی وپنج ملیون افغانی برای ساخت و قیرریزی این جاده خرج می کند.

یک مسوول ریاست احیاوانکشاف دهات قندهاربه آژانس باخترگفت که ساخت این جاده یک سال را دربرمی گیرد.

انتظارمی رود با ساخت وقیرریزی این جاده، روستانشینان بتوانند به راحتی وبا هزینۀ کمترفرآورده های زراعتی وبیماران شان را به بازارها و شفاخانه های شهرانتقال دهند.ختم/ابوی

نمایش بیشتر

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا