اخبارجامعه

کارزارنصب نشانه های ترافیکی درشاهراه کابل- قندهار وکابل- بامیان

کابل 3 سرطان باختر
کارزار نصب نشانه های ترافیکی در شاهراه کابل- قندهار و کابل- بامیان آغازشده است.
دراین کارزار قرار است صدها نشانه ی ترافیکی درمسیر این شاهراه ها نصب شود.
این درحالی است که رانندگان ، یکی از علت های اصلی افزایش رویداد های ترافیکی در شاهراه کابل – قندهار وکابل – بامیان را نبود نشانه های ترافیکی می خوانند.
مسوولان ترافیک شاهراه های کابل- قندهار و کابل- بامیان به آژانس باخترگفتند که قرار است درجریان دوماه ، همه نشانه های ترافیکی مورد نیاز دراین مسیر ها نصب شود.
آنان گفتند که با آغاز روند نصب نشانه های ترافیکی ، رویداد های ترافیکی در شاهراه های کابل- قندهار و کابل – بامیان کاهش یافته است.
با این حال رانندگان ، از تلاش ها برای نصب نشانه های ترافیکی در شاهراه های کابل- قندهار وکابل – بامیان، استقبال کردند وآن را باعث نظم و کاهش رویداد های ترافیکی خواندند.ختم/ابوی

نمایش بیشتر

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا