سیاستاخبارجامعه

والی سرپل با رئیس دفتر اوچا در زون شمال دیدار کرد

سرپل، 29ثور، باختر
محمدیعقوب عبدالرحمن اکه والی و هئیت رهبری سرپل دیروزبا رئیس دفتر اوچا در زون شمال دیدار کرد.
به گزارش خبرنگار آژانس باختر؛ خدمات آبرسانی ، افزایش کمک های بشردوستانهٔ موسسات کمک رسان و استخدام کارمندان و کارکنان آن نهادها از جوانان تحصیل کردهٔ آن ولایت محور بحث و موضوع اصلی این دیداربا رئیس دفتر اوچا در زون شمال بود.
والی سرپل گفت که خدمات و کمک های شما برای باشندگان سرپل قابل قدر است ؛ افغانستان به خصوص مردم سرپل از خشکسالی متضرر شده اند و باید فعالیت و کمک های خویش را با هماهنگی مسوولان مربوط در بخش های مختلف گسترش دهید.
همچنان دراین دیدار نمایندگان دفاتر همکار از چگونگی کارکردها و پلان های شان برای کمک رسانی در بخش های مختلف برای باشنده گان سرپل معلومات دادند .
محفوظ حمیدی

نمایش بیشتر

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا