سیاستاخبار

نشست هماهنگی مقامات محلی تخار با نماینده گان مؤسسات غیر دولتی مقیم آن ولایت برگزارشد

تالقان، 5 اسد، باختر
نشستی تحت ریاست حاجی محمد کاظم طارق، معاون والی تخار و با اشتراک نمایندۀ دفتر (OCHA) یا هماهنگ کنندۀ کمک های بشری ملل متحد برای زون شمالشرق و سایر نماینده گان مؤسسات غیر دولتی مقیم تخار در آن ولایت امروز برگزار شد.
در این نشست منهت مکی، نمایندۀ دفتر اوچا از ادامۀ کمک های بشری سازمان ملل به مردم نیازمند ولایت تخار اطمینان داد و افزود که تمام کمک های بشری در هماهنگی با رهبری ولایت و سایر ادارات ذیربط برای افراد مستحق توزیع می شود.
از سوی هم، برخی از نمایندگان مؤسسات غیر دولتی مقیم تخار مشکلات و موانع در روند کاری شان را بدلیل مداخلۀ بعضی مسوولان، با رهبری ولایت در میان گذاشتند و خواهان رفع نگرانی ها و مشکلات شان شدند.
در همین حال، حاجی محمد کاظم طارق، معاون والی تخار از بهبود هماهنگی میان مؤسسات امداد رسان با حکومت محلی تخار ابراز خرسندی کرد و از نمایندگان مؤسسات غیر دولتی خواست که هنگام برخورد با مشکل در روند کاری مسوول مربوط یا رهبری ولایت را در میان بگذارد تا به مشکلات شان به موقع رسیدگی صورت گیرد.
از سوی هم، مولوی حبیب الله شاکر، قومندان امنیۀ تخار در این نشست پیرامون تامین امنیت کارمندان مؤسسات غیر دولتی به آنان اطمینان داد و افزود که کارمندان مؤسسات غیر دولتی بدون هیچ گونه نگرانی می توانند به تمامی ساحات آن ولایت سفر کنند .
حمیدی

نمایش بیشتر

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا