اقتصاد

موافقتنامـۀ به ارزش ۳۵۰ میلیون دالر کمک بلاعوض امضاء شد

کابل۸ اسد باختر
محمد همایون قیومی، سرپرست وزارت مالیه و مشاور ارشد ریاست جمهوری در امور زیربناء امروز با شوبهم چوهدری،رییس بانک جهانی برای افغانستان، موافقتنامۀ کمک بلاعوض به ارزش ۳۵۰ میلیون دالر را غرض حمایت از روند اصلاحات امضاء نمودند.
به گزارش آژانس باختر، این اصلاحات طوری طرح ریزی  گردیده تا عملکرد و چگونگی ارائه خدمات را توسط دولت بهبود بخشیده و  مؤثریت آن افزایش یابد.
داکتر همایون قیومی، سرپرست وزارت مالیه در مورد امضای تفاهمنامۀ مذکور گفت:" هدف از این کمک بانک جهانی، حمایت از اصلاحات در مطابقت  و همآهنگی با چارچوب ملی صلح و انکشاف افغانستان می باشد که این کمک ها متضمن ایجاد فضای مناسب و پایدار برای توسعۀ اقتصاد بزرگ، حمایت از سرمایه گذاری بخش خصوصی، رشد اقتصادی، کاهش فقر و بهبود مدیریت مالی عامه می باشد."
وی از همکاری های بانک جهانی و تمویل کننده گان بین المللی با صندوق بازی سازی افغانستان صمیمانه تشکر نمود و خواهان تداوم همکاری های شان در بخش های مختلف جهت رشد اقتصادی افغانستان گردید.
هدف این پروگرام فراهم آوری وجوه مورد نیاز غرض حمایت از ادامه تلاش های دولت بخاطر حفظ شرایط و محیط پایدار برای اقتصاد کلان و  تدوین و تطبیق پالیسی اصلاحات اساسی و جامع بمنظور پشتیبانی از سرمایه گذاری سکتور خصوصی، رشد اقتصادی، کاهش فقر و بهبود مدیریت مالی عامه میباشد.
همچنان مبلغ ۵۰ میلیون دالر کمک بلاعوض بمنظور حمایت از پروژه مشارکت بخش عامه و خصوصی ومشورت دهی برای سرمایه گذاری عامه، که هدف آن تامین منابع مالی غرض طرح و دیزاین پروژه های سکتورعامه و خصوصی میباشد، اختصاص داده شده است. از مجموع این کمک بلاعوض ۲۰ میلیون دالر آن توسط اداره انکشاف بین المللی گروپ بانک جهانی و ۳۰ میلیون دالر وجوۀ باقیمانده آن توسط صندوق بازسازی افغانستان فراهم گردیده است.
این موافقتنامه در حضور هارتوگ شفر که اخیراً منحیث معاون بانک جهانی برای حوزه جنوب آسیا تعیین گردیده است، صورت گرفت.  هارتوگ شفر که اکنون درجریان دیدار از افغانستان میباشد و قرار است با مقامات دولتی و شرکای بین المللی روی موضوعات چگونگی تطبیق پروسه اصلاحات و برنامه های انکشافی دیدار و گفتگو نماید ،حین ابراز نظر در مورد پروژه مشارکت بخش عامه و خصوصی ومشورت دهی برای سرمایه گذاری عامه، هارتوگ شفر، معاون بانک جهانی برای جنوب آسیا گفت: "بدون شک این پروژه اقدامیست جهت به حد اکثر رساندن منابع موجود مالی در راستای انکشاف و بازسازی افغانستان. پروژه متذکره از طریق بسیج نمودن سرمایه گذاران خصوصی واستفاده از آن به حیث سرمایه های بزرگ، میتواند نقش نهایت مهم و پیشرفتهای قابل ملاحظه بمنظور حمایت از اولویت های انکشافی افغانستان داشته باشد. 
این مشارکت نه تنها برای دولت بلکه برای بخش  خصوصی و درکل تمام مردم افغانستان  ممد واقع میگردد."   نالان

نمایش بیشتر

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا