اخبارتبصره و مرور بر مطبوعات

مروری به نشرات برخی ازروزنامه های غیردولتی

کابل،23سرطان،باختر
شمارمحدودی ازروزنامه های غیردولتی که نشرات دارد درنشرات خود روی مسایل مختلف سیاسی ونظامی درکشورپرداخته است و نیز اخبار وگزارش هایی را درباره رویدادهای جاری منطقه وجهان نشرکرده است.
گزارشگرآژانس باختربامرور نشرات این روزنامه ها گزارشی را آماده کرده است.
روزنامۀ 8صبح زیرعنوان “آتش سوزی های جنگلی، بخش های ازاروپا را درمیان موج گرمای شدید سوزاند”نوشته کرده است.
موجی از آتش سوزی جنگلی بخش هایی از پرتگال ، اسپانیا و جنوب فرانسه را سوزانده است.
حدود شش هزار و پنجصد تن از اردوگاه ها و روستاهای منطقه جنگلی درفرانسه تخلیه شده اند . تعداد زخمیان مشخص نیست .
سرویس عاجل گفت که این دو آتش سوزی بیش از یک هزار و 800 هکتارزمین را نابودکرده است .
روزنامۀ اطلاعات روز تحت عنوان گسترش بیماری ” کولرا “درهلمند، 50 نفر درولسوالی گرشک مبتلا شده اند.
مسؤلان محلی درهلمند از ابتلا شدن 50 نفر به بیماری کولرا درولسوالی گرشک این ولایت خبرداده اند.
ریاست اطلاعات وفرهنگ هلمند گفته است که این بیماری درگرشک تاکنون مرگ و میر نداشته است.
ختم/ شوخک …ک…م

نمایش بیشتر

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا