اخباراقتصاد

طرح ساخت فارم های مرغداری درهلمند؛ راهی برای رونق اقتصاد خانواده های نادار

لشکرگاه، 30 ثور، باختر
مسئولان محلی از طرح ساخت فارم های مرغ داری به خانوادۀ های نادار در هلمند خبردادند.
آنان می گویند که خانواده های نادار، با بهره گیری از فارم های مرغ شان، می توانند زندگی شان را رونق دهند.
درچارچوب این برنامه، امروز سی وپنج خانواده ی نادار، هرکدام بیست وچهارمرغ، ابزاری برای ساخت خانه های مرغ ، دوصد کیلوگرام خوراکه ی مرغ ها ونیز داروهایی برای درمان بیماری های مرغی، دریافت کردند.
این خانوادۀ ها با استفاده از ابزار در دست داشته، درخانه های شان درولسوالی های گرشک ونهرسراج به مرغ داری می پردازند وازاین راه ، اقتصاد شان را رونق می بخشند.
این برنامه توسط ریاست زراعت، آبیاری ومالداری وبه همکاری یک نهاد کمک رسان سازمان ملل ، تطبیق می شود.
این خانواده ها ازطرف امارت اسلامی برای اشتغال زایی ورونق اقتصاد شان ابراز خورسندی کردند.ختم/ابوی

نمایش بیشتر

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا