اخبارجامعه

شرکت برشنا: بل های صرفیه برق به زودی به گونه ماهوار می شود

کابل/10 قوس/باختر

مسوولان شرکت برشنا می‌گویند که تا روز های آینده بل ‌های صرفیه برق را به گونۀ ماهوار توزیع خواهند شد .

شهروندان کابل شاکی اند چرا ما پول که در هر روز به هزاران سعى و تلاش در گرسنگی و و از راه حلال به دست می اوریم به راحتی در بل صرفیه برق دوماهه که بیشتر از پرداخت آن می آید پرداخت کنیم .

این در حالی است که در همه کشورهای جهان صرفیه بل برق شهروندان را در اخیر هر ماه ارسال  ولی در کشور ما چرا هر دو ماه بعد صرفیه بل برق حساب می شود، طبیعی است که در دو دورمیزان صرفیه برق از نورم تعیین شده بلند می رود.

سید حمید، باشنده کابل گفته است: بل ها باید ماه در ماه بیاید که مردم بتوانند آنرا تحویل کنند نه دوماه بعد و سه ماه بعد با اضافه جریمه، ما دو چند صرفیه برق را تحویل کنیم.

درهمین حال شماری از شهروندان کشور با استقبال ازتوزیع بل های برق به گونۀ ماهانه می گویند که معیارکنونی هزینه های برق باید تغییرداده نشوند.

وحید الله توحیدی سخنگوی شرکت برشنا به خبرنگار آژانس باختر گفت : کار بل صرفیه برق از دو ماهه به یک مامه از سوی شرکت برشنا به اتمام رسیده است و از سوی برشنا به وزارت های مالیه، اقتصاد، شهرسازی و اداره امور فرستاده شده که با تایید و اتمام آن از سوی وزارت خانه ها به ریاست جمهوری ارسال خواهد که کارش به زودی تمام می شود.

توحیدی گفت: مشکلات تخنیکی برق که در کشور همسایه ازبکستان به وجود آمده بود حل شده است و برق به اساس جدول تنظبم شده به شهروندان تنظیم می شود .

وی افزود که کوشش زیاد می شود تا از طرف شب برق تمام نواحی کابل تامین شود اما از طرف روز چون وزارت ها و فابریکه ها به برق ضرورت دارند در توزیع برق سکتگی رونما می شود .نازیلاعزیزی

نمایش بیشتر

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا