صحت

سی وشش رویداد مثبت توبرکلوز درپنجشیر ثبت شد

بازارک /۲۸ میزان/  باختر
درشش ماه نخست سال روان سی وشش رویداد مثبت توبرکلوز درریاست صحت عامه  پنجشیر به ثبت رسیده است.
ازمیان یک هزار و پنجاه ویک  تن مصاب به  توبرکلوز درپنجشیر سی وشش تن آنان  مثبت گزارش شده اند.
داکتر فرید احمد ابراهیمی مسوول شعبه توبرکلوز ریاست صحت عامه پنجشیر گفت که این مریضان در حال حاضر درهفت مرکز صحی درآن  ولایت تحت تداوی قرار دارند.
وی افزود که مراحل تداوی اشخاص مصاب به توبرکلوز از دوماه تا دوسال را دربرمی گیرد.
ابراهیمی گفت که  به تناسب ولایات دیگر فیصدی مریضان توبرکلوز در پنجشیر کم است.ختم/حبیب سادات

نمایش بیشتر

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا