امنیت

حمله طالبان بربازارولسوالی المار فاریاب

میمنه/ ۸ حمل/ باختر
درحمله طالبان بربازار ولسوالی المار فاریاب یک نظامی جان باخت و شش تن دیگر شان زخم برداشتند.
مهاجمان پس از داخل شدن به شهر ناوقت دیروز بردفتر ولسوال یورش بردند.
یک مقام امنیتی فاریاب به رسانه ها گفت که دراین حمله طالبان یک نظامی جانش را ازدست داد و شش تن دیگر شان زخم برداشتند.
دراین حمله به طالبان مسلح تلفات سنگینی وارد شده است اما میزان دقیق آٰن روشن نیست.
طالبان تاکنون دراین باره چیزی نگفته اند.
یک خبردیگر حاکیست که پولیس با کشف هشت ماین ازراه های پررفت و آمد فاریاب ازوقوع یک رشته انفجارها جلوگیری کرد.
طالبان عامل این ماین گذاری ها خوانده شدند.ختم/ابوی

نمایش بیشتر

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا