اخبارجامعه

تهداب گذاری یکی از بزرگترین پارک های تفریحی افغانستان در پکتیا

گردیز- 3 ثور- باختر
کارساخت یک پارک بزرگ تفریحی درپکتیا آغازشد.
این یکی از بزرگترین پارک های تفریحی درسطح افغانستان خواهد بود.
این پارک درساحۀ یکصد جریب زمین، در شهر گردیز و به سرمایه گذاری محمد میرزا کتوازی، تاجر افغان ساخته می شود.
اومی گوید که دوملیون دالررا صرف ساخت این پارک تفریحی می کند.
نقشۀ این پارک را انجنیران شاروالی گردیز ساخته اند.
دراین پارک ساحات سبز، گلبن های گل، آبشارها، حوض ها، چوکی های تزیین شده، چراغ های نور افگن وزیبا، رستورانت ها، ورزشگاه ها، مسجد ویک مینارآزادی درنظرگرفته شده است.
جاده های فرعی کانکریت وقیرریزی شده، یک بخش از پارک را به بخش دیگر وصل می کند.
این پارک دریک وقت گنجایش هزاران بازدید کننده را خواهد داشت.
محمد میرزا کتوازی تاجر افغان می گوید ، پارکی می سازد که درافغانستان نمونه باشد.
محمد علی جان احمد والی پکتیا درمراسم تهداب گذاری این پارک گفت که شهروندان پکتیا به دلیل کمبود پارک های تفریحی ، برای تفریح به ولایت های دیگر سفرمی کنند.
اوساخت این پارک بزرگ را گام خوبی درراستای زیبایی شهر و سرگرمی شهروندان خواند.
قرار است این پارک تا یک سال دیگر به بهره گیری برسد.
شهروندان پکتیا از تلاش ها برای ساخت این پارک بزرگ خورسند اند.ختم/ابوی

نمایش بیشتر

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا