صحت

تدابیری برای واقعات احتمالی کرونا در بغلان اتخاذ شده است

پلخمری/ 20 حوت/باختر
ریاست صحت عامه بغلان تدابیری در برابر ویروس کرونا اتخاذ کرده است.
بخش تجرید شفاخانه ولایتی پلخمری آماده پذیرش مریضان مشکوک به کرونا شده است.
داکتر عین الدین صیادی، مسوول شفاخانه ولایتی پلخمری به غلام علی علمی خبرنگار محلی آژانس باختر گفت که چهار اتاق با تمام امکانات و وسایل به خاطر مریضان احتمالی مصاب به ویروس کرونا در شفاخانه ولایتی پلخمری ایجاد شده است.
وی از آمادگی ها به خاطر شناسایی مریضان احتمالی مصاب به ویروس کرونا خبر داد و گفت که خوشبختانه تا هنوز هیچ واقعه مثبت در سطح آن ولایت به ثبت نرسیده است.
داکتر شریف عبیدی، مسوول سرویلانس صحت عامه بغلان از نمونه گیری یک مریض مشکوک که نتیجه آن منفی بود، خبر داد و هشت تن دیگر که تازه از کشور ایران برگشته اند، تحت نظر قرار دارند که تا هنوز هیچ گونه علایم ویروس کرونا در آنان دیده نشده است.
این در حالی است که یک واقعه مثبت مرض کرونا در سمنگان که در همسایگی بغلان قرار دارد، به ثبت رسیده است.  احمد نعیم دوستی

نمایش بیشتر

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا