اخبارجامعه

برای بیش از سه صد وچهل خانواده درکاپیسا پول نقد توزیع شد

محمود راقی، 16سرطان، باختر
موسسۀ مدد رسان دی آر سی به همکاری آمریت مهاجرین کاپیسا امروز برای ۳۴۷ خانوادۀ یتیم وبیجاشده ولسوالی های تگاب واله سای کاپیسا پول نقد توزیع کرد.
مولوی حمدالله شهیدزاده حقانی آمرامور مهاجرین وعودت کننده گان کاپیسا به آژانس باخترگفت که این خانواده ها که از قبل سروی وشناسایی شده بودند موسسۀ مدد رسان دی آر سی “انجمن مهاجرین کشور دنمارک” درولسوالی های تگاب واله سای کاپیسا برای هر خانواده مبلغ ۸۸۰۰ افغانی معادل صد۱۰۰ دالرامریکایی پول نقد توزیع کرد.ظریفه جسور

نمایش بیشتر

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا