اخباراقتصاد

افزایش حاصلات انگورقندهاردرحال بسته بودن راه های صادرات

قندهار/۱۹ میزان /باختر

حاصلات انگورقندهارنسبت به سال پار افزایش یافته است.

اما، به دلیل بسته بودن راه های زمینی وهوایی، باغ داران مجبور اند فراورده های شان را یا به بهای ناچیز در بازار های داخلی بفروشند ویا هم درانتظار گندیدن آن باشند.

سال پارنزدیک به سه صد هزارتن انگورازتاکستان های قندهار به دست آمد درحالی که این رقم امسال به بیش ازسه صد وده هزارتن رسیده است.

این رقم افزایش پانزده درصدی حاصلات انگور درقندهار را نسبت به سال پار نشان می دهد.

یک مسوول ریاست زراعت قندهاربه آژانس باخترگفت که گسترش ساحۀ کشت، همکاری  فنی وتخنیکی با باغ داران ونیزآگهی آنان از شیوه های نوین کشت و حاصل گیری انگور، علت اصلی افزایش حاصلات این میوه درقندهار است.

اوگفت تلاش دارند با تدابیر وتلاش بیشتر، سال آینده همچنان حاصلات انگور قندهار بیشتر شود.

قندهار از رهگذر تولید انگوردرافغانستان سرآمد است.

این ولایت با تولید بیست وسه نوع انگورباکیفیت و خوش مزه،خریداران زیادی دربازار های داخلی وجهانی دارد.

حاجی آغا جان باغ دار در قندهار می گوید که به دلیل بسته بودن راه های زمینی وهوایی، مجبور اند از ترس گندیده شدن انگورهای شان، آن را به بهای ارزان در بازار های داخلی به فروش برسانند.

او ازامارت اسلامی خواست که زمینه را برای صادرات انگورهای شان به کشورهای همسایه ومنطقه فراهم کند.

حاجی دلنواز، یکی ازصادرکنندگان انگورافغانستان به بازار های منطقه وجهان می گوید که نزدیک ترین وبهترین راه انتقال انگورافغانستان به بازار های جهان پاکستان و دهلیزهوایی بود اما پاکستان اکنون مرز هایش را به روی فراورده های افغانستان بسته است و همچنان دهلیز هوایی درپی سرنگونی حکومت پیشین هنوز به گونۀ کامل آمادۀ انتقال میوه های افغانستان به جهان نیست.

یک عضو اتاق تجارت وسرمایه گذاری قندهاربه آژانس باخترگفت که آنان ازطریق مراجع دیپلوماتیک امارت اسلامی تلاش کرده اند تا پاکستان اجازۀ ورود میوه های افغانستان به خاکش را بدهد اما این تلاش ها تاکنون نتیجه نداده است.

این درحالی است که پاکستان چند روز پیش اعلام کرد نه تنها به فراورده های افغانستان اجازۀ وارد شدن به پاکستان را می دهند بل از انگور، انارو پیاز افغانستان درگمرکات آن کشور دیگر مالیه نمی گیرند.

کارشناسان می گویند بسته بودن راه های زمینی وهوایی برای صادرات میوه های تازۀ افغانستان به جهان، ضربۀ سختی برپیکر اقتصاد افغانستان وآسیب کلان به دهقانان وباغ داران خواهد زد.ختم/م-ا

نمایش بیشتر

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا