صحت

افراد برگشت کننده از ایران به پروان قرنطین شدند

چاریکار/ ۱۰حمل/ باختر
نوزده تن از افراد برگشت کننده از ایران٬ دیروز در پروان قرنطین شدند.
یک مسوول صحت عامه پروان به آژانس باختر گفت که این افراد که شمارشان به نوزده تن می رسد٬ زمانی شناسایی شدند٬ هنگام برگشت به خانه های شان  توسط تیم صحی مورد پرسش قرارگرفتند.
وی گفت که این افراد به خانه های شان به مرکز پروان و ولسوالی های سیا گرد٬ بگرام و جبل السراج می رفتند٬ توسط تیم سیار صحی ریاست صحت عامه  پروان در جا های جدا گانه قرنطین شدند. خالقیار

نمایش بیشتر

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا