امنیت

اطلاعیه ریاست اطفائیه پولیس وزارت امور داخله

ازاینکه فصل سرما فراه رسیده به منظور وقایه و جلوگیری از واقعات حریق ، نجات جان مال و دارایی عامه و شخصی ، نکات آتی را جدا"ً در نظرداشته باشید.

– با استشمام نمودن بوی پطرول و گازات درمنازل ، اتاق ها و دفاتر وبلاک خویش فورا"ً دروازه ها ، کلکین ها را باز نموده از روشن نمودن سویچ های برق، گوگرد ، سگرت و لایتر جدا"ً خود داری نموده درغیر آن باعث حریق گریدده و عواقب خطر جانی و مالی را در قبال خواهد داشت .

– از کشیدن سگرت ، روشن نمودن گوگرد و لایتر در محلات توزیع مواد نفتی گاز مایع ، ورکشاپ تخنیکی و فابریکات نساجی خود داری نموده و به خاطر آگاهی و معلومات عامه و لواحه منع کشیدن سگرت ترسیم و درجای مناسب نسب گردد.

– از ذخیره نمودن مایعات از قبیل پطرول ، دیزل ، تیل خاک و گاز مایع درنزدیک آشپزخانه ، تهکویی ، دیپوها وگدام های اجناس و اموال خویش جداً" خود داری نماید.

– به خاطر جلوگیری از شارتی برق ، لین ها، کیبل ها ، فیوز ها ، ساکت های کهنه و فرسوده را عوض نموده و از ترمیم نمودن وسایل برقی به طور خود سرانه و غیر فنی اجتناب نموده و به شخص فنی آن مراجعه نماید.

– قبل از استفاده و روشن نمودن وسایل گازی از قبیل اجاق ، بخاری و گیس دربیرون از منزل کنترول نموده تا لیکی وعوارض تخنیکی نداشته و بعداز اطمینان کامل استفاده گردد.

– ازاستفاده نمودن بالون های گازی ، غیر ستندرد جدا"ً خود داری نموده گوگرد ودیگر وسایل تولید حرارت را از دسترس اطفال دور نگهداری گردد.

– زغال را قبل از گذاشتن درزیر صندلی ، در فضای آزاد خوب تازه نموده تا شعله های آبی رنگ به سفیدی مبدل گشته و بعداز آن استفاده گردد.

 – قبل از ترک نمودن دفاتر ، منازل ، دکاکین ، فروشگاه خویش تمام وسایل برقی ، گازی و آتش زا را خاموش نموده و بعدازکسب اطمینان خارج شوید .

– ازگرم نمودن بالون های گازی بالای بخاری و آتش جداً" خود داری شود.

– از خشک نمودن لباس ها بالای بخاری و از انبار نمودن چوب و مواد سوخت دراطراف بخاری جداً" خود داری گردد.

– تمام موسسات دولتی و شخصی مکلف اند تا مطابق نظریات مسوولین اداره اطفائیه تاسیسات خویشرا به وسایل اولیه ضد حریق تجهیز نمایند درغیر آن با متخلفین مطابق مقرره تنظیم امور اطفائیه برخورد قانونی صورت میگیرد.

درصورت وقوع حادثه به تیلفون های (2101333- 0700246429اطفائیه شهری و تیلفون 2300308 ریاست پولیس اطفائیه تماس حاصل و طالب کمک شوند.

نمایش بیشتر

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا