آموزش

9 تفاهنامه همکاری مشترک در بخش سواد آموزی امضای شد

کابل باختر10 قوس
9 تفاهنامه همکاری مشترک در بخش سواد آموزی امروز میان وزارت معارف و سایر وزارت ها با حضور  قانونپوه سرور دانش معاون رییس جمهور و رییس کمیته ملی سواد آموزی، به امضا رسید.
به اساس معلومات دفتر مطبوعاتی ریاست جمهوری به آژانس باختر: معاون رییس جمهور در این جلسه تصریح کرد که وزارت معارف و ارگان های ذی ربط، مسؤلیت سنگینی را در جهت توسعه سواد آموزی و امحای بیسوادی در کشور به عهده دارند. وی تأکید کرد که تنها با تسریع  و توسعه برنامه سواد آموزی در کشور، دولت افغانستان می تواند به مکلفیت های خود در برابر قانون اساسی  و تعهدات افغانستان به جامعه جهانی و سازمان ملل متعهد، در راستای گسترش سواد آموزی و توسعه معارف عمل نماید.
معاون رییس جمهور گفت که اهداف توسعه پایدار سازمان ملل متحد، دولت ها را  به معارف فراگیر و عادلانه با معیار های امروزی، مکلف ساخته است. وی افزود که سواد آموزی و امحای بیسوادی از جمله اهداف توسعه پایدار است که اجرایی شدن و تطبیق آن برای افغانستان ضروری و دارای اولویت است.
معاون رییس جمهور تلاش های وزارت معارف را در این زمینه قابل توجه دانست و اشاره کرد که با پیگیری های کمیته ملی سواد آموزی و تلاش وزارت معارف، هم اکنون در اکثریت ولایت های کشور کمیته سواد آموزی زیر نظر والی ها فعال شده است.
معاون رییس جمهور همکاری مشترک وزارت خانه ها و ادارات دولتی را در امر انکشاف و توسعه کشور یک نیاز اساسی عنوان کرد و اظهار امیدواری نمود که تطبیق و اجرایی شدن تفاهنامه های همکاری مشترک در بخش سواد آموزی بین وزارت معارف و سایر وزارت خانه ها، زمینۀ انکشاف و توسعه آموزش را در ادارات مربوطه فراهم ساخته و به این ترتیب آمار بیسوادی در کشور نیز کاهش یابد.
معاون رییس جمهور همچنین تأکید کرد که برنامه های زیر بنایی مانند برنامه های معارف، مربوط به ملت و مردم افغانستان است که امیدوار است مخالفین دولت جمهوری اسلامی افغانستان نیز به پیام های اخیر شان راجع به حمایت از برنامه های بنیادین و زیر بنایی کشور صادقانه عمل کنند.
معاون رییس جمهور با اشاره به افتتاح خط آهن آقینه در دو روز پیش تصریح کرد که حکومت وحدت ملی در حال تطبیق برنامه مهم انکشافی است و افتتاح خط آهن "آتا مراد امام نظر ترکمنستان و آقینه افغانستان"،  برای رشد همگرایی و اقتصادی در منطقه با اهمیت بوده و این پروژه گام مهمی در توسعه اقتصادی و همکاری های منطقه ای است. 
در این جلسه حنیف بلخی وزیر معارف ، تطبیق برنامه ملی سواد آموزی را از مکلفیت های قانونی این وزارت و ادارات مسؤل خوانده گفت که براساس حکم قانون اساسی و قانون معارف افغانستان، تمام وزارت خانه ها و ادارات مستقل دولتی در توسعه سواد آموزی و محو بیسوادی مسؤلیت مشترک دارند.
وی افزود که به همین منظور وزارت معارف تلاش کرده است که در این راستا میان وزارت معارف و سایر وزارت خانه ها و ادارات دولتی تفاهنامه همکاری مشترک به منظور مبارزه با بیسوادی را با ادارات مختلف دولتی به امضا برساند.
دراین جلسه، 9 تفاهنامه همکاری میان وزارت معارف و سایر وزارت خانه ها و ادارات دولتی به منظور توسعه سواد آموزی به امضا رسید. این تفاهنامه میان وزارت معارف و وزارت مخابرات، وزارت فواید عامه، وزارت انرژی و آب، وزارت ترانسپورت، وزارت اقتصاد، وزارت داخله، وزارت شهرسازی و مسکن ارگان های محلی و ریاست امنیت ملی در حضور داشت معاون رییس جمهور به امضا رسید.
در این جلسه معین سواد آموزی وزارت معارف نیز برای اجرای شدن سریع این تفاهنامه اظهار امید واری کرد و افزود که تاکنون میان وزارت معارف و 15 وزارت خانه و ریاست مستقل دولتی، تفاهم نامه  مبنی بر توسعه سواد آموزی به کار مندان اجیر و قرار دادی های بی سواد یا کم سواد به امضا رسیده است که تطبیق این تفاهم نامه ها، می تواند روند توسعه و تسریع سواد آموزی را در کشور شدت ببخشد.
بر اساس  مفاد ماده 44 قانون اساسی و ماده 37 قانون معارف کشور،  تمام ادارات دولتی موظف است که در راستای محو بیسوادی و گسترش سواد آموزی مخصوصاً میان کارمندان و اجیران کم سواد و بیسواد همکاری تلاش کنند.
در پایان این جلسه، معاون رییس جمهور از مسؤلان درجه اول ارگان های دولتی که تفاهمنامه همکاری مشترک در بخش سواد آموزی را به امضا رسانده اند، خواست که به دلیل اهمیت موضوع، روند تطبیق تفاهمنامه ها را خود شخصا پیگیری کرده و معنییت سواد آموزی وزارت معارف نیز در جهت نظارت از اجرایی شدن این تفاهمنامه ها، از هیچ تلاش دریغ نورزد.

نمایش بیشتر

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا