اخبارجامعه

کار خط اندازی جادۀ میدان هوایی کابل، آغاز شد

کابل، 4 جوزا، باختر
موظفان ریاست های انسجام امور ترافیک و کار، حفظ و مراقبت شاروالی کابل، شب هنگام کار خط اندازی جادۀ میدان هوایی کابل را به منظور جلوگیری از مزاحمت به شهروندان انجام می دهند.
به گزارش آژانس باختر؛ شاروالی کابل، به خاطر توسعۀ سیستم ترافیکی و ترانسپورتی، اخیرآ کار خط اندازی جاده ها را با استفاده ازماشین های خط انداز اتومات آغاز کرده است.
به گفته مسوولان ریاست های انسجام ترافیک و کار، حفظ و مراقبت شاروالی کابل، خط اندازی جاده ها شامل خطوط متصل، منقطع و سمبول های ترافیکی بود و عنصر مهم جهت نظم بخشیدن جریانات ترافیکی و ممد خوب برای مدیریت ترافیک در شهر است.
همچنان آنان از همشهریان کابل تقاضا کردند که از رانندگی روی خط اندازی جلوگیری کنند و در نگهداشت تأسیسات عام المنفعه، با شاروالی کابل همکاری باشند. باختر

نمایش بیشتر

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا