اخبارفرهنگجامعه

کارگاۀ آموزشی محو خشونت علیه زنان در نگارستان ملی برگزارشد

کابل/ ۹حمل/ باختر

کارگاه آموزشی زیر نام «محو آزار و اذیت جنسی ازدیدگاۀ شریعت و قانون» امروز برای کارکنان نگارستان ملی وزارت اطلاعات و فرهنگ برگزار شد.

به گزارش آژانس باختر؛ این گارگاه که به ابتکار آمریت جندر وزارت اطلاعات و فرهنگ و به همکاری موسسۀ ارتقای ظرفیت نور برگزار شده بود، مولوی میر محمد طه، در مورد حقوق زنان از دیدگاه اسلام و نقش و موقف زنان در اجتماع صحبت کرد و تاکید کرد که اسلام به عنوان دین انسان ساز، حقوق و وجایب زیادی را در برابر زنان قایل شده است و زن را از هر نوع تعرض و آزار مصوون دانسته است و به پیروان خود تفهیم کرده است که حقوق زنان را در خانه و بیرون از خانه رعایت کنند تا جامعۀ سالم و مبرا از خلا و نواقص باشد.

همچنان محبوبه سعادت، آمر جندر وزارت اطلاعات و فرهنگ صحبت کرد و در کنار آن که کارمندان آن وزارت را ترغیب به رعایت حقوق زنان در این نهاد ملی کرد و گفت: وزارت اطلاعات وفرهنگ و به عنوان یک وزارت رسانه یی باید برای آگاه دهی به مردم در امر رعایت حقوق زنان و خوداری از خشونت در برابر آنان بیشتر فعال شود. زیوری

نمایش بیشتر

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا