اخباراقتصاد

کارساخت بخش اخیرجادۀ گردیز- شرن آغازشده است

گردیز/۲۲/سرطان باختر

کارساخت بخش چهارم واخیر جادۀ گردیز- شرن آغازشده است.

با گشایش این جاده، پکتیا وپکتیکا با عبور از راه های پرخم وپیچ به هم وصل می شود.

بخش چهارم واخیر این جاده دوازده کیلومتردرازا وده مترپهنا دارد و ازشهرگردیز تا ولسوالی زرمت درنزدیکی پکتیکا امتداد دارد.

وزارت فواید عامه باپخش خبرنامۀ یی می گوید که این جاده تا شش ماه دیگر به روی رفت و آمد مسافران وکاروان های تجاری گشایش می یابد.

با وصل شدن پکتیکا وپکتیا به هم وبه شاهراه عمومی، درکنار رفاه صدها هزار شهروند، روند انتقال فراورده های زراعتی به بازار ها سهل تر می شود، سرعت می یابد و این باعث شکوفایی اقتصادی خواهد شد.ختم/ابوی

نمایش بیشتر

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا