اخبارجامعه

کاردربرابرغذا؛ ساخت وبازسازی جاده های نورستان با توزیع گندم به کارگران

شهرپارون 1 سرطان باختر
کارساخت وبازسازی جاده های نورستان شدت گرفته است.
قرار است ده ها جاده ، این بار درپروژه ی کاردربرابرغذا ساختمان ویا بازسازی شود.
نورستان یکی از ولایت های توسعه نیافته درافغانستان است که درسالهای اخیر توجه ی چندانی به آن به ویژه دربخش جاده سازی نشده است.
والی ورییس زراعت نورستان اعلام کردند که قرار است صدها تن برای ساختمان وبازسازی جاده ها دربدل دریافت گندم استخدام شوند.
والی نورستان به آژانس باخترگفت که قرار است برای هرکارگر روزانه ده کیلوگندم داده شود.
او ازتلاش ها برای جاده سازی و بازسازی برخی جاده ها درنورستان خبرداد و گفت که انبوهی ازگندم های کمکی، تطبیق پروژه های سرک سازی را عملی ساخته است.ختم/ابوی

نمایش بیشتر

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا