اخباراقتصاد

هند، مرزهایش را به روی کالا های تجاری افغانستان بسته است

کابل/ ۲۰ میزان/ باختر

هندوستان اقدام به بستن مرزهایش به روی کالا های تجاری افغانستان کرده است.

این اقدام درپی کشف محمولۀ بزرگ مواد مخدرازمیان سنگ های قیمتی افغانستان دریکی از بنادرهند شکل گرفت.

ماموران امنیتی هند دست کم چهل روز پیش این محموله را که ازافغانستان ازطریق بنادرچابهار و درنهایت عباس به بندرموندرا در گجرات قاچاق شده بود، کشف وضبط کردند.

ازاین محموله سه تن هیرویین به ارزش نزدیک به سه ملیارد دالرکشف شد و درپیوند به آن دو شهروند افغانستان بازداشت شدند.

درپی این رویداد ، مرزبانان هندی دیگر به کاروان حامل کالا های افغانستان اجازۀ ورود به آن کشوررا نمی دهند.

یک مسوول اتاق تجارت وسرمایه گذاری افغانستان درتماس با آژانس باختر، این خبررا تایید کرد وگفت که تلاش ها برای بازگشایی بنادرهند به روی کالا های تجار افغان ادامه دارد.

گفته می شود پس از رویداد کشف محمولۀ بزرگ هیرویین ازمیان سنگ های قیمتی افغانستان درهند، هندی ها به کالا های تجاری پاکستان وایران نیز اجازۀ ورود به کشورشان را نمی دهند.

بندرچابهار که در سالهای پسین گشایش یافت. این بندر نقش مهمی درداد وستد تجاری افغانستان با هند و شماری از کشورهای دیگر دارد؛ افغانستانی که محاط به خشکه است و به شدت برای مراودات کالا با جهان به راه های آبی وگذرگاه های کشورهای دیگرنیازمند است.

این درحالی است که پاکستان نیز گذرگاه هایش با افغانستان را به روی کالا های تجار افغان بسته است.

کارشناسان بسته بودن گذرگاه های افغانستان با پاکستان ونیز بندرچابهار به روی کالا های افغانی را به ویژه درموسم برداشت میوه درکشوربرای دهقانان ودیگر صنعت کاران افغان زیان بار می خوانند.ختم/م-ا

نمایش بیشتر

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا