سیاستاخبار

معین وزارت کار و امور اجتماعی خواستار همکاری های بیشتر نهاد امام خمینی در بخش آموزش های فنی و حرفه یی شد

کابل- 4 ثور-باختر

معین امور کار، وزارت کار و امور اجتماعی در دیدار با رییس دفتر نمایندگی نهاد امام خمینی، خواستار همکاری های بیشتر آن نهاد در بخش آموزش های فنی و حرفه یی شد.

به گزارش آژانس باختر، دفتر مطبوعاتی وزارت کار و امور اجتماعی امروز با نشر خبرنامه یی نگاشته است، مولوی مخدوم عبدالسلام سعادت، معین امور کار در با لکزائی فرد رییس دفتر نمایند‌گی کمیتهٔ امداد امام خمینی دیدار کرد.

در نخست، لکزائی فرد، رییس دفتر نمایند‌گی کمیتهٔ امداد امام خمینی در افغانستان، گفت که این نمایند‌گی از سال ۱۳۷۱ بدینسو در بخش‌های بشردوستانه، ارایهٔ آموزش‌های فنی و حرفه ‌یی و کار آفرینی فعالیت دارد.

سپس، مولوی مخدوم عبدالسلام سعادت؛ معین امور کار، وزارت کار و امور اجتماعی، ضمن سپاس‌گزاری از کارکردهای دفتر نمایند‌گی کمیتهٔ امداد امام خمینی در افغانستان، بر همکاری های  بیشتر آن نهاد در بخش‌های فنی و حرفه یی شد.

امداد امام خمینی در افغانستان، طی ۱۱ سال به تعداد سی و هفت هزار و سه صد و یک تن از کارآموزان را در ده رشته در بخش فن و حرفه آموزش داده است.

بهزاد

نمایش بیشتر

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا