اخبارتبصره و مرور بر مطبوعات

مروری به نشرات برخی ازروزنامه های غیردولتی

کابل،۵سرطان،باختر
شمارمحدودی ازروزنامه های غیردولتی که نشرات دارد درنشرات خود روی مسایل پرداخته است.
روزنامۀ 8صبح زیرعنوان “گوتریش:اجازه نمی دهیم موادمخدر درجهان ، برزندگی میلیون ها نفر سایه افگند”نوشته است .
روزیکشنبه 26جون ، برابر با روز جهانی مبارزه با مواد مخدر است، دبیرکل سازمان ملل متحد گفته است که این سازمان اجازه نمی دهد مشکل موادمخدر زندگی میلیون ها نفر را زیرتاثیر قراردهد.
روزنامۀ اطلاعات روز تحت “عنوان دانشگاه پل تخنیک به خاطر برگزاری ” لویه جرگه “از سوی طالبان تعطیل شد”نگاشته است .
دانشجویان دانشگاه پل تخنیک کابل می گویند که این دانشگاه سرازفردا (یکشنبه ۵سران )برای یک هفته تعطیل شده است .
یکی از این دانشجویان درتماس به روز نامه اطلاعات روز گفت که هدف از تعطیلی دانشگاه پل تخنیک ، برگزاری لویه جرگه است .
تالارلویه جرگه درداخل محوطه این دانشگاه قراردارد.
این دانشجوافزود که مسوولان دانشگاه از دانشجویان خواسته اند که خوابگاه را نیز تخلیه کنند) به گفته او دانشجویان تا فردا وقت دارند که وسایل شان را از خوابگاه خارج کنند.
تاریخ برگزاری این جرگه مشخص نیست و طالبان تاکنون دراین زمینه چیزی نگفته است .
ختم/ شوخک ….ک…م

نمایش بیشتر

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا