جامعه

مردم :افغانستان هنوز هم بزرگترین رقم مهاجران را درسطح جهان دارد مسوولان :عودت کننده گان از کشورهای بیرونی هنگام بازگشت به کشور با پاره از مشکلات ، نداشتن سرپناه مواجه اند کارشناسان: بااشتغال زدایی معضل مهاجرت و پناهگزینی حل خواهد شد

کابل باختر/ 4/ دلو

مهاجرت وگریز از افغانستان کشوری که سی سال است نا امنی ها حلقوم آن را میفشرد به عنوان یک مشکل حاد باقی مانده و افغانستان هنوز هم بزرگترین رقم مهاجران را درسطح جهان دارد.

ده سال قبل از امروز زمانیکه درکنفرانس بن روی ایجاد اداره موقت در کشور توافق شد حمایت نظامی و کمک های جامعه جهانی به افغانستان معطوف گردید ،امید آن میرفت که افغانستان دیگر محل امن برای زندگی است ، افغانستان با فقر وداع میگوید واقتصاد مردم رشد خواهد کرد مگر این امیدواری دیر پا نبود و دفاتر ادارات پناهجویان در کشورهای اروپایی ، استرالیا شاهد درخواست پناه گیری تعدادی زیادی از افغانان بوده است . با گذشت چند سال اخیر به رقم پناه جویان افغان و آن مهاجرین که غرض دریافت کار به کشور های همسایه سرازیر شده اندافزود شده است .

 سازمان ملل متحد در تازه ترین گزارش خودگفته است که تنها درسال 2011 میلادی حدود 30 هزار افغان به کشورهای اروپایی در خواست پناهنده گی داده اند .

 درگزارش همچنان تذکر رفته که قاچاقچیان انسان دربدل انتقال همه افغانها به بریتانیا ، سویدن …. حداقل 25 هزار دالر امریکایی بدست میاورند و باندهای قاچاق انسان ازاین مدرک تا یک ملیارد دالر سود برده اند.

 درگزارش منتشره از سوی سازمان ملل متحد به مهاجرت افغانها به کشور های همجوار که عمد تاً" به آنان مهاجرین اقتصادی نام نهاده اند تذکر داده نشده است مگر مقامات ایرانی همیشه گفته اند که مهاجرت از افغانستان هیچگاهی قطع نشده و آن کشور هنوزهم میزبان صدها هزار مهاجر افغان است.

اکنون سوال در اینجاست که چه عوامل باعث ازدیاد مهاجرت و پناه گزینی افغانها گردیده است.

به گفته نادر فرهاد سخنگوی کمیشنری سازمان ملل متحد درکابل پدیده مهاجرت و پناه گزینی افغانها در بیرون ، حرف جدید نیست این مشکلات از گذشته های دور گریبانگیر افغانها بوده است .

 آقای فرهاد براین امر تاکید دارد که طی سالهای گذشته در رقم مهاجرت ها ازافغانستان کاهش به عمل آمده است موصوف تعداد عودت کننده گان را درجریان ده سال گذشته یعنی بعداز سرنگونی حکومت طالبان و ایجاد اداره موقت پنج اعشاریه هفت ملیون تن میداندکه بیشترین آنان عودت کننده گان از کشور های ایران و پاکستان اند.

سخنگوی کمیشنری سازمان ملل متحد در امور مهاجرین میپذیرد که هنوز هم مراجعه عده یی از افغانها به عنوان پناه گزین در بیرون از کشور وجود دارند وی علل و عوامل مهاجرت و پناه گزینی افغانها را نبود امنیت ، بیکاری ، فقر اقتصادی ….. میداند و برخی هم غرض مصوونیت سیاسی و اجتماعی شان پناهنده میشوند.

 وی به این گونه مهاجرت ها و پناه گزینی مهاجرت های فوری و جبری نام میدهد و تازمانیکه در وضعیت سیاسی و اقتصادی کشور بهبود رونما نگردد این گونه مشکلات ادامه خواهد یافت . ضمناً نادر فرهاد میپذیرد که عودت کننده گان از کشورهای بیرونی چون ایران و پاکستان هنگام بازگشت به کشور با پاره از مشکلات چون نداشتن سرپناه مواجه میباشند که در چوکات امکانات به حل آن پرداخته خواهد شد.

اسلام الدین جرئت آمر نشرات وزارت عودت مهاجرین در رابطه به ارقام ارائه شده یکی از رسانه های خارجی در مورد پناهنده گان افغان گفت وزارت عودت مهاجرین نمی تواند این رقم را تائید یارد کند اما در رابطه به افزایش روند پناهنده گی مهاجرین افغان طی دوسال گذشته گفت :"کشورهای بزرگ صنعتی بیشتر ینه ارقام اسناد پناهنده گی افغان ها را دارا بوده و علت و عوامل آنرا در دوچیزمیبنند.

1-به اساس ذوق ، شوق و تفنن یک عده از جوانان به خاطر آینده بهتر تر به کشورهای اروپائی رخت سفرمیبندند

2- نبود کار و تشنجات جاری در ولایات سبب شده که جوانان به دنبال کار وآینده بهتر روانه کشورهای دیگر شوند.

بیشترینه مهاجرین که در ایران و پاکستان پناه گزین میشوند نسبت فقراقتصادی، اما آنهایی که به کشورهای اروپایی سفر میکنند از توانایی خوب اقتصادی برخوردار اند خصوصاً انیکه یکمقدار پول گزاف را مصرف کرایهءراه مینمایند.

احمد سعیدی کار شناس مسایل سیاسی میگوید:"  نمیتوان تنها با حرف روی مشکلات مهاجرین  و پناه گزینان پیچید این یک حقیقت واضح است که کشور ناامن است فقر  اقتصادی وجود دارد وجوانان ما به یک آینده مبهم مواجه اند بهتر است مسوولان مشکلات راریشه یابی نمایند و به حل آن مبادرت ورزند هرگاه در کشور  امنیت تامین گردد تحمل پذیری به میان آید به مشکلات مردم توجه صورت گیرد حد اقل معیار های زنده گی برای آنان فراهم گردد اشتغال زدایی صورت گیرد بدون شک معضل مهاجرت و پناهگزینی حل خواهد شد.

 

نمایش بیشتر

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا