اخباراقتصاد

ساخت دوکانال آبیاری درتخار؛ آب صدها هکتارکشتزارتامین شد

تالقان/ ۲۸ دلو/ باختر

با ساخت دوکانال آبیاری درشهرتالقان مرکزتخار، آب مورد نیاز نزدیک به یک هزاروهشت صد هکتارکشتزاردهقانان تامین شد.

این کانال ها به هزینۀ بیش ازهشتاد ملیون افغانی بانک انکشاف آسیایی ساخته شد.

دفتررسانه های تخارباپخش خبرنامه یی می گوید که با ساخت این کانال ها، نزدیک به یک هزاروهشت صد هکتارکشتزاردهقانان آبیاری می شود.

دهقانان ازساخت این کانال ها ابرازخورسندی کردند و آن را باعث رونق کشت وکارشان خواندند.ختم/ابوی

نمایش بیشتر

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا