اخبارصحت

ده هاهزار کودک در بادغیس واکسین پولیو دریافت می کنند

قلعهٔ نو/۹حمل اختر

کارزار بهاری واکسین پولیو امروز درمرکز بادغیس وولسوالی های آن ولایت آغاز شد.

عبداللطیف روستایی رییس صحت عامهٔ بادغیس به آژانس باختر گفت که در این پیکارکه برای  پنج روزادامه می یابد، بیش از یکصد وهفتاد هزاروششصدکودک زیر پنج سال در برابر بیماری فلج کودکان واکسین می شوند.

به گفتهٔ رییس صحت عامهٔ بادغیس ، شماری ازکودکان مناطق دور دست بادغیس، به سبب مخالفت طالبان  با تطبیق واکسین خانه به خانه سال گذشته از دریافت واکسین پولیو محروم  شدند.

 وی از آنان  خواست که در راستای تطبیق واکسین پولیو در آن ولایت همکاری کنند.خالقیار

نمایش بیشتر

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا