اخبارتبصره و مرور بر مطبوعات

تبصره

کابل/ ۶ حمل/ باختر
امارت اسلامی در پی ایجاد زمینه های سازندۀ تعامل با کشور های همسایه و منطقه است، بدون شک سفر های اخیر هیئت های بلند پایۀ دیپلوماتیک چین و روسیه به کابل، پیامد از چنین یک تعامل است.
مفسر آژانس باختر می نگارد؛ اخیراً کابل از دو هیئت بلند پایه دیپلوماتیک از چین و روسیه میزبانی کرد، این در حالی است که شماری از کشورها در تلاش اند که افغانستان تحت حاکمیت امارت اسلامی را منزوی کنند، مگر سفر وانگ یی وزیر خارجۀ چین و ضمیر کابلوف نمایندۀ پوتین رییس جمهوری روسیه برای افغانستان به کابل که به روز پنجشنبه و به گونۀ جدا گانه صورت گرفت، نشان می دهد که افغانستان همچنان یک کشور مطرح در روابط منطقه یی و فرا منطقه یی است و ثبات در افغانستان برای این کشور ها اهمیت زیادی دارد.
وزیرخارجۀ چین در سفرش به کابل و در دیدار با مقام های امارت اسلامی بر همکاری بیجینگ با کابل در زمینه های حل مسایل سیاسی، اقتصادی و بهبود روابط تجاری تاکید کرده است و مخالفت چین را بر اعمال فشار های سیاسی و وضع تحریم های اقتصادی بر افغانستان بیان داشته است و از فرصت‌های موجود در افغانستان استقبال کرده است.
وانگ یی، بر ضرورت تمرکز بر کمک‌های بشردوستانه و انکشافی تأکید کرده و گفته است که اکنون در این بخش در آینده توجۀ بیشتری خواهد شد.
هیئت فدراتیف روسیه هم در ملاقات های خود با مقام های امارت اسلامی، بیشتر بر مسایل سیاسی و همکاری های اقتصادی و سرمایه گذاری در افغانستان تمرکز داشته است.
روسیه و چین از لحاظ جغرافیای کشورهای نزدیک به افغانستان شمرده می شوند، نقش این دو کشور در آوردن ثبات اقتصادی در افغانستان وهمکاری در بخش های دیگر ارزنده است و در زمانی که مسئله اوکراین بسیاری مسایل جهانی منجمله ادامۀ کمک های بین المللی را به افغانستان متاثر کرده است، سفر مقام های روسیه و چین در گسترش و تحکیم روابط با امارت اسلامی مهم پنداشته می شود.
چین و روسیه برخلاف امریکا و کشور های غربی، پس از فروپاشی نظام جمهوریت در افغانستان، سفارت‌ ‌های‌ شان را در کابل فعال نگهداشته اند و همواره بر تعامل با امارت اسلامی تاکید کرده اند.
حرف دیگر که می تواند مهم جلوه کند، سومین نشست وزیران خارجۀ کشور های همسایه افغانستان برعلاوه روسیه است که در جریان همین هفته به میزبانی چین در بیجنگ برگزار می شود، آنچه گفته شده است در این نشست روی همکاری های اقتصادی با مردم افغانستان و گسترش همکاری های سیاسی با کابل بحث خواهد شد.
امارت اسلامی از ایدۀ همکاری های اقتصادی و سیاسی کشور های بیرونی به خصوص حلقه کشور های همسایه حمایت می کند، تحکیم روابط میان افغانستان و کشور های همسایه اولویت در راهکار سیاست خارجی افغانستان است.
امارت اسلامی با ماهیت سازنده یی که دارد، با رویکرد متعادل برای رشد همکاری منطقه یی می کوشد تا زمینه های همکاری و همگرایی به میان آید و رشد کند.
توازن در روابط سیاسی و دیپلوماتیک میان کشور های همسایه، منطقه و فرا منطقه از خاصیت های نظام موجود در افغانستان است و این موضوع همواره مطمح نظر در راهکار های بین المللی بوده است.
افغانستان در وجود امارت در ماه های اخیر درعرصه های مختلف با کشور های اسلامی و منطقه تعامل مثبت و نیک داشته است و بدون تردید این فرآیند تداوم پیدا خواهد کرد.
در این مدت روابط دوجانبه و چند جانبه که میان افغانستان و همسایگانش بر قرار است، منوط به روحیه مسالمت آمیز است که امارت اسلامی آن را تقویت و حمایت می کند.
کشور های همسایه در موجودیت نظام جدید در افغانستان رضایت دیپلوماتیک داشته اند و از صلح فراگیر و ایجاد فضای مسالمت آمیز در افغانستان پشتیبانی کرده اند و این درک به میان آمده است که افغانستان با ثبات به سود همه کشور ها است.
با آن که بعضی از رسانه ها از رقابت امریکا با چین و روسیه در افغانستان سخن گفته اند، مگر افغانستان در این گیر و دارها در جهت خاص قرار نگرفته است و تاکید دارد که افغانستان بستر و مکان رقابت میان کشورها بوده نمی تواند، از طرف دیگر امارت اسلامی در معضلات کلان جهانی، نظیر معضل اوکراین، موقف بی طرفانه داشته است.
توقع این است که در نشست قریب الوقوع وزیران خارجۀ کشور های همسایه افغانستان در بیجنگ، بر این تمرکز شود که در وجود نظام سیاسی جدید در افغانستان، این فرصت و زمینه مساعد شده است که از امکانات موجود در افغانستان برای تامین و استحکام روابط سیاسی نیک کار گرفته شود.
این امر هم به سود افغانستان و کشور های همسایه، منطقه و فرا منطقه است، افغانستان در وجود امارت اسلامی در این راستا متعهدانه گام بر می دارد و تعامل های سازنده میان کشور های منطقه را ضرورت و اصل سود آور تلقی می کند، امید است که اجماع میان کشور های همسایۀ افغانستان جنبه های عملی به خود بگیرد و به سوی کشور های منطقه توسعه پیدا کند و دیگر افغانستان مکانی برای رقابت نه، بل فرصتی برای همکاری باشد. تحلیل سیاسی

نمایش بیشتر

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا