اخبارتبصره و مرور بر مطبوعات

تبصره

کابل/  ۱۷  اسد/  باختر

جناح های در گیر در کشور٬ باید از  تاراج و غارت‌گری در مناطق تحت نفوذ شان جلوگیری کنند و این فرصت را از فرصت طلبان را بگیرند.

مفسرآژانس باختر می نگارد؛ در روز های اخیر و با ادامۀ تشدید جنگ در کشور و دست به دست شدن بعضی از مناطق به دست طرف های درگیر٬ خبر از تاراج دارایی های عامه و دارایی های شخصی به گوش می رسد و تصویرهای  زیادی در این خصوص در شبکه های اجتماعی نشر شده است٬ تاراج یک مارکیت تجارتی در شهر لشکرگاه هلمند٬ تاراج داشته های نهاد های دولتی در شهر زرنج٬ ووقایع مشابه در نقاط دیگر کشور نمایانگرآن است که فرصت طلبان در کمین اند که با دریافت کوچکترین امکان٬  دست به چپاول بزنند٬ با تاسف بیشتر مردمان محل در چنین نا هنجاری و زشتی ها دخیل اند٬ تصویرهای پخش شده نشان می دهد که تاراج با بیرحمی تمام صورت می گیرد و کسی نیست که جلوی آنان را بگیرد.

اگر به ضابطه های جنگ و منازعه دقیق شویم٬ یکی از این ضابطه ها٬ حفظ تاسیسات عامه٬ جلوگیری از تخریب دارایی های  عامه و سرمایه های شخصی٬ ساحات سبز و زراعتی و جان مردم بی دفاع و ملکی است  در حالی که بخش‌هایی جنگی، طرف‌های درگیر به حفظ تأسیسات عامه نیز توجهی نکرده‌اند.

تاسیسات عامه و اماکن برای انجام امور برای هر نظام یک امر حتمی است و بدون زیر بنا های اداری و اجرایی نمی توان به کار یک نظام سر و سامان بخشید٬ و بدون سرمایه های دولتی و خصوصی٬ اقتصاد را رشد داد.

عالمان دین تاکید دارند که باید تاسیسات عامه٬ بیت المال  و دارایی های شخصی از تعرض مصوون باشند٬ دریافت چیزی به نام غنایم جنگی تعریف خود را دارد که در وضعیت جاری در افغانستان  صدق نمی کند٬ این عالمان می گویند که  ضایع کردن مال بیت‌المال حرام است هرکسی که بر بیت‌المال تسلط پیدا می‌کند، باید از آن حفاظت کند که تلف نشود٬ جناح های درگیر باید روحیۀ حفاظت از تاسیسات عامه را به عنوان سرمایه های مردمی در میان افراد شان تقویت کنندو

از دید مردم و جامعۀ بین المللی تخریب و آسیب رساندن به تاسیسات عامه جنایت جنگی است و نباید به چنین یک جنایت متوسل شد.

تخریب زیربنا ها در افغانستان یک ایدۀ آرمانی برای دشمنان مردم افغانستان است  که تنها  ماهیت جنگی و نظامی ندارد. تخریب و ویران‌گری جز برنامه های راهبردی است که  در عقب آن استخبارات کشور همسایه قرار دارد که داشته های با ارزش ما را به آهن پاره های کهنه و کبار مبدل کردند این اندیشه هنوز هم با قوت تمام  نزد آنان زنده است٬ باید با این فکر”تخریب افغانستان” که یک اندیشه بیرونی و ضد منافع افغانان است٬ با نام واحد ملت افغان وارد عمل شد و اجازه نداد که چنین ناهنجاری ها داشته های مادی و معنوی مردم ما را بگیرد.  تحلیل سیاسی

نمایش بیشتر

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا