اخبارجامعه

بهای مواد اولیه و سوخت در بازار های کابل

کابل / اول قوس  /  باختر

به اساس معلومات اتحادیۀ تانک های تیل وگازمایع کابل به آژانس باختر؛ امروزدرنواحی مختلف کابل، بهای یک کیلوگازمایع 84 افغانی، یک لیترتیل پترول 76 افغان و یک لیترتیل دیزل 71 افغانی مشخص شده است.

همچنان بهای مواد اولیه در بازار های کابل ازاین قراراست:

یک بوری برنج باریک اعلی 25 کیلویی 2300 افغانی

هفت کیلو برنج شوله یی 280 افغانی

هفت کیلو بوره 410 افغانی

هفت کیلو ماش وطنی 450 افغانی

یک پیپ روغن 16 لیتره 2540 افغانی

یک بوری آرد گندم قزاقی 50 کیلویی 2200 افغانی

هفت کیلو لوبیای وطنی دانه کلان 730 افغانی

هفت کیلو نخود خام وطنی 730 افغانی.

باختر

نمایش بیشتر

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا